Lidé vydávají na splácení úvěrů stále větší část své mzdy a půjčují si vyšší částky

V roce 2007 vydávali lidé v souvislosti se splácením úvěrů zhruba pětinu své mzdy, v roce 2015 již více než čtvrtinu. Lidé si půjčují stále vyšší částky na bydlení i na spotřebu. U klientů s více než 5 úvěrovými smlouvami je míra rizika nesplácení jejich úvěrů téměř dvojnásobná než u klientů s jedním úvěrem. Ke konci roku 2015 mělo […]
celý článek

Lidé i společnosti bankrotovali v únoru více než před měsícem

Vyhlášeno bylo 1 485 osobních bankrotů, 650 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 80 bankrotů obchodních společností. V únoru letošního roku se oproti lednu zvýšil počet bankrotů u všech sledovaných kategorií. Bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností, 650 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 485  osobních bankrotů. Ve všech kategoriích se také zvýšil počet návrhů na bankrot. V meziročním srovnání […]
celý článek

V lednu bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, nejméně za 8 let

V lednu letošního roku bylo vyhlášeno méně bankrotů obchodních společností než v prosinci 2015. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se naopak výrazně zvýšil, stejně jako počet osobních bankrotů. Naopak se snížil počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů i počet návrhů na osobní bankrot. Snížil se také počet návrhů na bankrot obchodních společností. Vyplývá to z analýzy provedené […]
celý článek

Některé obce v ČR získávají ročně z daní z nemovitostí i desítky tisíc korun na obyvatele

Velké průmyslové či rekreační areály na území obcí mohou podstatně zvýšit jejich příjmy. Výnosy daně z nemovitých věcí se na celkovém příjmu českých obcí dlouhodobě podílejí v průměru 4–5 %.  Existují však obce, u kterých výnos daně z nemovitých věcí dosahuje více než poloviny daňových příjmů a v přepočtu na obyvatele disponují až třicetinásobkem průměru. 8 z 10 obcí s nejvyššími […]
celý článek

Základní data z aplikace Cribis jsou nově dostupná v nástroji pro řízení obchodu RAYNET CRM

Základní data o českých ekonomických subjektech od společnosti CRIF—Czech Credit Bureau jsou nově dostupná v nástroji pro řízení obchodu RAYNET CRM. Díky tomu mají uživatelé tohoto softwaru usnadněnou práci při zakládání nových kontaktů. Systém jim během momentu dodá kontaktní údaje o českých firmách a živnostnících. Jak vše funguje se můžete dočíst zde. V rámci RAYNET CRM […]
celý článek

České firmy se v recesi chovaly zodpovědně, zvyšovaly nerozdělený zisk

Celková likvidita se u sledovaných firem v období od roku 2011 do roku 2014 zvyšovala. Od roku 2013 se snižuje i jejich celková zadluženost. České společnosti, které pravidelně a včas zveřejňují výsledky svého hospodaření, zvýšily mezi lety 2011 a 2014 hodnotu nerozděleného zisku o 27 % na celkových 622 miliard korun. Firmy také zvýšily svoji likviditu a […]
celý článek

Obchod České republiky s Německem je stále významnější. Čeští podnikatelé navíc získají možnost lepšího přehledu o svých německých obchodních partnerech.

Společnost CRIF, přední světový poskytovatel informačních služeb se sídlem v italské Bologni působící také v ČR, převezme významnou německou informační společnost Bürgel.  Jedná se o největší akvizici společnosti CRIF v její 27leté historii. České firmy získají díky akvizici podrobnější přehled o svých německých partnerech. To vše v době, kdy je objem vzájemného obchodu mezi Německem a Českou […]
celý článek

Živnostníci jsou pro českou ekonomiku významní

Živnostníci zaměstnávají přes čtvrt milionu osob.  Spolu se svými zaměstnanci tak tvoří živnostníci více než pětinu ekonomicky aktivních obyvatel ČR.  V České republice bylo ke konci listopadu 893 672 ekonomicky aktivních fyzických osob podnikatelů, které dohromady zaměstnávaly 264 305 zaměstnanců. Jde o 5,2 % ze všech zaměstnaných osob v České republice. Společně se svými zaměstnanci tvoří fyzické […]
celý článek