Zdroje dat

Sbírka listin | Živnostenský rejstřík | Insolvenční rejstřík
Centrální registr dlužníků | Registr ekonomických subjektů | Obchodní rejstřík


Sbírka listin

Právnické osoby a někteří podnikatelé mají povinnost zápisu v obchodním rejstříku. Jedná se o zákonem stanovená dat a jako je jméno firmy, sídlo, oprávnění jednatelé a předmět podnikání. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Součástí rejstříku je i sbírka listin. Tato sbírka rozšiřuje informace jednotlivých firem o důležité dokumenty. Zejména archivuje zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, účetní uzávěrky a podpisové vzory.

Sbírka listin dává tedy ty nejzákladnější a velmi důležité informace o jednotlivých firmách. Můžeme vysledovat provázanost podnikatelů. Vycházet z rozvahy o úspěšném či neúspěšném hospodaření. A utvořit si reálný obrázek například o budoucím obchodním partnerovi.

Kompaktní informace

Vyhledávání v listinách je poměrně snadné, nicméně pro další práci a vytvoření lepší představy je třeba zhodnotit i další zdroje. K zodpovědnému rozhodnutí nestačí prvotní informace o založení a aktivních jednatelích. Právě proto vám náš portál informaceofirmach.cz nabízí kompaktní report. Vycházíme z oficiálních databází a připravíme pro vás výstup z několik a zdrojů v jediném přehledu. Nemusíte se probírat informačními servery sami a dávat dohromady důležité informace část po části. Vše připravíme z a vás.

Vše na jediném místě – Stačí se registrovat

Získáte okamžité výhody ve výběru informací pro základní prověření důvěryhodnosti vašich budoucích nebo i současných obchodních partnerů. Zajistíme pro vás přístup k informacím o všech firmách v České i Slovenské republice n a jediném místě.

Nebojte se podnikání, ale své partnery volte rozumně. Ke správnému rozhodnutí vám pomohou pouze dostatečné informace!


Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík patří mezi základní informační kameny veřejné správy. Všechny podnikající fyzické i právnické osoby musí zapsat svou živnost, kterou aktivně provozují. Fyzické osoby uvádí své jméno, rodné a identifikační číslo, sídlo a název firmy. Právnické osoby musí uvést také jména, bydliště a občanství všech jednatelů.

Ze živnostenského rejstříku můžeme čerpat zejména informace o předmětu podnikání jednotlivých firem, druh živnosti, oprávnění k podnikání. Velmi důležité je i uváděné rozhodnutí o úpadku a vstup do likvidace!

Pokud rozšiřujete vlastní podnikatelskou činnost nebo zvažujete zajímavou nabídku, rozhodně se vyplatí prověřit si své budoucí partnery pečlivě a stejně tak pečlivě zvážit i další kritéria. Dobrý manager musí vždy dobře zhodnotit veškeré výhody plynoucí z nové spolupráce, ale i nebezpečí a povahu svých společníků.

Ucelený přehled o úspěšnosti firem

Živnostenský rejstřík vám tedy dá zásadní informace, k získání celistvé informace nestačí. Právě proto jsme pro vás připravili portál informaceofirmach.cz.

Dokážeme rychle soustředit informace i z ostatních veřejně přístupných zdrojů. Pracujeme a do jediného výstupu soustřeďujeme zásadní zprávy z: insolvenčního rejstříku, centrálního registru dlužníků, registru ekonomických objektů, rejstříku listin a obchodního rejstříku…

Poznejte dobře své společníky, naučte se pracovat s informacemi, které vám dáme kdykoli k dispozici. Vyhledáváme v rejstříkách a listinách z a vás – vy už se jen v klidu a n a základě reálných informací rozhodněte o budoucím vývoji vaší firmy.


Insolvenční rejstřík

Pokud prochází firma insolvenčním řízením, vzniká povinnost o zápisu do insolvenčního rejstříku. Podle identifikačního čísla, jména firmy či osoby tak můžete kdykoli prověřit jakoukoli právnickou i fyzickou osobu. Povinnost zápisu se však vztahuje i n a nepodnikatelské subjekty!

Insolvenční rejstřík je tak poměrně zásadním zdrojem informací pro rozhodování o nové spolupráci, ale i rizikovém chování stávajících obchodních partnerů. Díky zápisu i nepodnikatelských subjektů je dobrým pramenem i pro firmy, které se zabývají spotřebitelskými úvěry a personální agentury.

Síla informací

Nepodceňujte sílu informací. Pro rozvoj vlastní firmy a bezpečnost vašich investic je n a místě dobře poznat své nové zaměstnance, spolupracovníky nebo nově přizvané firmy ke spolupráci.

Uvědomujeme si, že zajistit chod celé firmy je náročným úkolem n a 24 hodin denně. Využijte svůj čas a efektivně se věnujte rozvoji své společnosti. Veškeré informace shromáždíme a zpracujeme z a vás.

Průběžné sledování změn

Insolvenční rejstřík můžeme sledovat průběžně a v pravidelných reportech vám podáme informaci o změnách. Pokud potřebujete prověřit nové subjekty, připravíme pro vás kompaktní informaci nejen z insolvenčního rejstříku. Pracujeme se všemi veřejně přístupnými databázemi zároveň. V jediném dokumentu jsem schopni vám předložit maximum informací o současném stavu dotazovaného subjektu, ale i o předešlém vývoji a úspěšnosti hospodaření.


Centrální registr dlužníků

Zvlášť vedený registr dává přehled o špatné platební morálce a dosud nevyrovnaných finančních závazcích firem i jednotlivých osob. Registr vydává svá potvrzení z a poplatek. Zprostředkovává informace z registrů státní správy, bank a databází soukromých firem. Přestože potvrzení o bezdlužnosti toho registru nebývá uznáno bankovními institucemi, i tak vám pomůže nabýt jistotu o platební morálce nebo bezúhonnosti vašich budoucích partnerů nebo nových zaměstnanců.

Prověřte si své nové partnery

Nespoléhejte však n a jediný dokument. Vytváříme ucelené reporty z více zdrojů. Pracujeme s databázemi: Obchodní a Živnostenský rejstřík, Registr ekonomických subjektů, Insolvenční rejstřík. Kompaktní informace o zjišťovaném subjektu vám předložíme v jediném přehledném reportu.

Kdykoli se n a nás obraťte. Dokážeme pro vás sestavit individuální nabídku a formou e-mailových zpráv vás budeme průběžně upozorňovat n a vybrané společnosti a změny v jejich podnikatelské činnosti. Insolvenční rejstřík i Centrální registr dlužníků zaznamenává neustálé proměny. Buďte připraveni a reagujte včas n a nepříznivý vývoj u vašich společníků.

Pracujeme pouze s veřejně přístupnými databázemi a spolehlivými informacemi. Ve vytváření analýz a reportů jsme vytvořili unikátní systém, který vám pomůže dobře se orientovat a vždy pružně reagovat n a změny. Informaceofirmach.cz budou i pro vás dobrým a spolehlivým rádcem.


Registr ekonomických subjektů

Registr ekonomických subjektů využívá k administrativní části práce každý podnikatel. Snadné a rychlé vyhledávání podle identifikačního čísla vám umožní zjistit přesnou adresu sídla, ověřit oprávněné jednatele a další praktické informace o všech ekonomických subjektech. Pro sestavení smlouvy i vystavení daňového dokladu jsou to informace základní.

Pro zjištění více detailů, zejména pak pro zajištění představy o hospodaření a úspěšnosti firmy, případně i velmi důležité informace o její platební morálce, je pak třeba projít pečlivě i další databáze.

Podstatné informace v jediném reportu

Náš portál informaceofirmach.cz vám v tomto směru přináší velkou úsporu času a práce. Kompletní informace o jakékoli firmě či podnikateli sestavíme za vás. Projdeme veškeré veřejně přístupné informační prameny a připravíme pro vás dobře čitelný a přehledný report. Naše služby aktivně využije každý odpovědný představitel pozice:

 • Obchodník
 • Právník
 • Manager
 • Marketingový specialista
 • Úvěrový specialista, finanční analytik
 • Nákupčí

Na základě vaší individuální poptávky vás budeme průběžně informovat o změnách sledovaných partnerů. Zejména pak v otázce zápisu do insolvenčního rejstříku můžete velmi pružně zareagovat a zabránit tak vlastní finanční ztrátě nebo ztrátě dobré pověsti.

Nemusíte každý den procházet databáze státní správy. Tuto práci svěřte nám. Ušetřete svůj čas a věnujte se rozvoji své firmy.


Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík podmiňuje všechny podnikatele k zápisu svého jména, jména firmy, sídla, pravomocných jednatelů a předmětu podnikání. Je tedy důležitým pramenem informací o vašem zvažovaném obchodním partnerovi. Samotný obchodní rejstřík je však k vytvoření uceleného obrazu o povaze a úspěšnosti, či solidnosti firmy málo. K ověření i finanční spolehlivosti je lépe nahlédnout i do insolvenčního rejstříku a dalších databází.

Okamžitý přístup ke kompletním informacím

Náš portál informaceofirmach.cz vám v ohledu zajištění všech zásadních informací může výrazně ušetřit čas i práci. Připravíme pro vás kompaktní přehled o sledovaných firmách přímo n a míru.

Své obchodní partnery nemusíte sledovat ve veřejných rejstřících každý den. V případě jakékoli změny vás budeme informovat my. Pokud uvažujete o rozšíření vaší podnikatelské činnosti, rádi vám pomůžeme v rozhodování. Jedině s dostatkem ověřených informací můžete zvážit, zda oslovený společník je skutečně spolehlivým partnerem a vaší firmě přinese užitek.

Mezi naše základní prameny patří:

 • Sbírka listin
 • Živnostenský rejstřík
 • Insolvenční rejstřík
 • Centrální registr dlužníků
 • Registr ekonomických subjektů
 • Obchodní rejstřík

Naše profesionální služby jsou určené pro kohokoli. Úzce spolupracujeme s právníky, finančními analytiky, ale i personalisty. Základem úspěchu a správného rozhodnutí je dostatek informací. Máme je pro vás připravené