Cribis – klíč k úspěšnému byznysu

Monitorujeme rizika.
Rozkrýváme souvislosti.
Analyzujeme příležitosti.

Co máme pro koho

Uzavírám obchody

Selekce potenciálních klientů a zjišťování jejich bonity. Získání kontaktních adres, informací o propojených subjektech a tím maximalizace obchodního potenciálu.

Řeším marketing

Hledání nových tržních příležitostí. Zjišťování míry úspěšnosti vybraných tržních segmentů. Analýzu aktuálních tržních příležitostí a ohrožení.

Řídím finance a riziko

Prověřování finančního zdraví obchodních partnerů. Zjištění obchodních vazeb. Výhodné čerpání dat z Katastru nemovitostí a z Centrální evidence exekucí.

Prověřuji firmy

Monitorování důležitých a varovných informací klientů a dodavatelů. Zjišťování obchodního potenciálu obchodních partnerů a vazeb jejich vlastníků či manažerů.

Prémiové služby

Jak můžeme pomoci vašemu podnikání

Zdarma získáte možnost prověření základních informací o vybrané firmě a po registraci navíc přístup k hodnotícímu ukazateli Semafor Cribis ukazující míru závažnosti varovných informací daného subjektu a přehledy jeho základních vazeb. Veškeré informace ze všech zdrojů můžete mít přímo v aplikaci Cribis.

Volný
přístup
Registrovaný
uživatel
Cribis
webová aplikace
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektuAnoAnoAno
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinuAnoAnoAno
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektuAnoAno
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmuAnoAno
Podrobné výpisy negativních informací zápisy z insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH, dlužníciAno
Ekonomické indexy a rating zastoupené indexem CRIBIS a obecně využívanými ukazateliAno
Monitoring varovných a ekonomických událostí k portfoliu subjektů sestavených dle potřeb uživateleAno
Komplexní reporty dostupných dat s účetními uzávěrkami, dotacemi, veřejnými zakázkami atd.Ano
Grafické zobrazení napojených subjektů a celých ekonomických skupin včetně historických vazebAno
On-line marketingové seznamy sestavené dle zvolených parametrů s možností exportu do exceluAno
Propojení na další databáze katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, dlužnické databázeAno
Informace o mediálních výstupech prověřované společnosti v tištěných a elektronických médiích.Ano
Volný
přístup
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Registrovaný
uživatel
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektu
Ano
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmu
Ano
Cribis
webová aplikace
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektu
Ano
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmu
Ano
Podrobné výpisy negativních informací zápisy z insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH, dlužníci
Ano
Ekonomické indexy a rating zastoupené indexem CRIBIS a obecně využívanými ukazateli
Ano
Monitoring varovných a ekonomických událostí k portfoliu subjektů sestavených dle potřeb uživatele
Ano
Komplexní reporty dostupných dat s účetními uzávěrkami, dotacemi, veřejnými zakázkami atd.
Ano
Grafické zobrazení napojených subjektů a celých ekonomických skupin včetně historických vazeb
Ano
On-line marketingové seznamy sestavené dle zvolených parametrů s možností exportu do excelu
Ano
Propojení na další databáze katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, dlužnické databáze
Ano
Informace o mediálních výstupech prověřované společnosti v tištěných a elektronických médiích.
Ano

CRIF ESG reporting

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive platná od 1. ledna 2024 navazuje na snahu EU směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Všechny velké firmy začnou vykazovat informace o udržitelnosti od roku 2025, reportovaná data budou za rok 2024. Mějte na paměti, že firmy budou povinny analyzovat i dodavatelské řetězce, což znamená dopad na téměř všechny firmy.

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line