Cribis – klíč k úspěšnému byznysu

Monitorujeme rizika.
Rozkrýváme souvislosti.
Analyzujeme příležitosti.

Co máme pro koho

Uzavírám obchody

Selekce potenciálních klientů a zjišťování jejich bonity. Získání kontaktních adres, informací o propojených subjektech a tím maximalizace obchodního potenciálu.

Řeším marketing

Hledání nových tržních příležitostí. Zjišťování míry úspěšnosti vybraných tržních segmentů. Analýzu aktuálních tržních příležitostí a ohrožení.

Řídím finance a riziko

Prověřování finančního zdraví obchodních partnerů. Zjištění obchodních vazeb. Výhodné čerpání dat z Katastru nemovitostí a z Centrální evidence exekucí.

Prověřuji firmy

Monitorování důležitých a varovných informací klientů a dodavatelů. Zjišťování obchodního potenciálu obchodních partnerů a vazeb jejich vlastníků či manažerů.

Prémiové služby

Jak můžeme pomoci vašemu podnikání

Zdarma získáte možnost prověření základních informací o vybrané firmě a po registraci navíc přístup k hodnotícímu ukazateli Semafor Cribis ukazující míru závažnosti varovných informací daného subjektu a přehledy jeho základních vazeb. Veškeré informace ze všech zdrojů můžete mít přímo v aplikaci Cribis.

Volný
přístup
Registrovaný
uživatel
Cribis
webová aplikace
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektuAnoAnoAno
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinuAnoAnoAno
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektuAnoAno
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmuAnoAno
Podrobné výpisy negativních informací zápisy z insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH, dlužníciAno
Ekonomické indexy a rating zastoupené indexem CRIBIS a obecně využívanými ukazateliAno
Monitoring varovných a ekonomických událostí k portfoliu subjektů sestavených dle potřeb uživateleAno
Komplexní reporty dostupných dat s účetními uzávěrkami, dotacemi, veřejnými zakázkami atd.Ano
Grafické zobrazení napojených subjektů a celých ekonomických skupin včetně historických vazebAno
On-line marketingové seznamy sestavené dle zvolených parametrů s možností exportu do exceluAno
Propojení na další databáze katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, dlužnické databázeAno
Informace o mediálních výstupech prověřované společnosti v tištěných a elektronických médiích.Ano
Volný
přístup
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Registrovaný
uživatel
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektu
Ano
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmu
Ano
Cribis
webová aplikace
Základní informace o subjektu pro jednoznačnou identifikaci subjektu
Ano
Sady varovných informací aktuálních či historických, za subjekt či celou napojenou skupinu
Ano
Hodnotící ukazatel Semafor Cribis pro přehled o vážnosti varovných informací daného subjektu
Ano
Tabulkové přehledy napojených subjektů na první úrovni subjekty s největším vlivem na firmu
Ano
Podrobné výpisy negativních informací zápisy z insolvenčního rejstříku, nespolehlivý plátce DPH, dlužníci
Ano
Ekonomické indexy a rating zastoupené indexem CRIBIS a obecně využívanými ukazateli
Ano
Monitoring varovných a ekonomických událostí k portfoliu subjektů sestavených dle potřeb uživatele
Ano
Komplexní reporty dostupných dat s účetními uzávěrkami, dotacemi, veřejnými zakázkami atd.
Ano
Grafické zobrazení napojených subjektů a celých ekonomických skupin včetně historických vazeb
Ano
On-line marketingové seznamy sestavené dle zvolených parametrů s možností exportu do excelu
Ano
Propojení na další databáze katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, dlužnické databáze
Ano
Informace o mediálních výstupech prověřované společnosti v tištěných a elektronických médiích.
Ano

Balíček pomoci firmám

V turbulentní době je třeba být neustále ve střehu a rychle reagovat na aktuální situaci na trhu. Prověřte obchodní partnery, najděte nové klienty a zkontrolujte platební morálku těch stávajících. Nyní zdarma.

Informace o zahraničních firmách

  • přístup ke kreditním a obchodním informacím o 200 milionech firmách
  • informace z 230 zemí a území světa
  • firemní reporty dostupné on-line nebo off-line