CRIF: Počet firemních bankrotů byl v březnu nejvyšší za poslední tři roky

6. 4. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V březnu letošního roku bylo v Česku vyhlášeno 81 bankrotů obchodních společností, 484 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 343 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 104 návrhů na bankrot obchodních společností, 514 návrhů na bankrot podnikatelů a 1 427 návrhů na osobní bankrot. Oproti únoru se tak počet bankrotů zvýšil ve všech kategoriích. Počet firemních bankrotů byl dokonce nejvyšší od května 2019. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

 

„Vysoký počet vyhlášených bankrotů je způsoben vysokým počtem podaných insolvenčních návrhů v předešlých měsících a také nízkým počtem bankrotů mezi prosincem a únorem. Část insolvenčních řízení, které soudy nestihly zpracovat v předešlých měsících, byla ukončena právě v březnu. I když počet bankrotů obchodních společností může i v dalších měsících výrazně kolísat, jejich počet bude postupně růst. Už teď totiž vidíme nárůst podaných insolvenčních návrhů,“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet bankrotů obchodních společností se v březnu oproti únoru zvýšil o 31, zatímco počet návrhů na jejich bankrot klesl o 4. U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů meziměsíčně zvýšil o 43 a počet návrhů na jejich bankrot potom o 29.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v březnu vyhlášeno v Praze (35), v Jihomoravském kraji (11) a v Moravskoslezském kraji (9). Naopak žádný bankrot obchodní společnosti nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (60), ve Středočeském kraji (56) a v Ústeckém kraji (48). Nejméně potom na Vysočině (15) a v Olomouckém kraji (19).

V březnu vyhlásil bankrot například textilní subdodavatel pro automobilový průmysl či sázková kancelář

Bankroty a insolvenční řízení se v březnu nevyhýbaly ani velkým a zavedeným společnostem. Bankrot vyhlásila například společnost MAXI-TIP a.s., která se zabývala provozem heren, kasin a sázkových kanceláří a jejíž roční tržby dosahovaly před úpadkem stovek milionů korun, v předešlých letech dokonce přes 1 miliardu korun.

Další velkou firmou, u které byl vyhlášen bankrot, je společnost Pilsen Toll, která podnikala v oboru shromažďování, sběr a odstraňování odpadů a úprava odpadků k dalšímu využití a která patřila ruským vlastníkům. V poslední zveřejněné závěrce v roce 2018 dosahovala výše jejího obratu 1,2 miliardy korun.

Bankrot vyhlásila také společnost CAR FACE design, která na českém trhu působila přes 30 let a jako subdodavatel pro automobilový průmysl podnikala v oboru výroby textilií. S obratem přes 100 milionů korun zaměstnávala horní desítky lidí.

V prvním čtvrtletí se počet firemních bankrotů mírně snížil, vzrostl počet insolvenčních návrhů

Během prvního čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 185 firemních bankrotů, o 11 méně než v předešlém čtvrtletí. Zároveň však bylo podáno 283 návrhů na bankrot obchodních společností, o 13 více než o čtvrtletí dříve. V meziročním srovnání však počet bankrotů i návrhů na bankrot vzrostl. V prvním čtvrtletí bylo vyhlášeno o 10 bankrotů (5 %) a podáno o 31 návrhů na bankrot (12 %) více než v prvním čtvrtletí loňského roku.

U bankrotů fyzických osob podnikatelů byla situace ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021 opačná. Soudy vyhlásily bankrot u 1 406 podnikatelů a přijaly 1 435 návrhů na jejich bankrot. Počet bankrotů se meziročně snížil o 240 (15 %), zatímco počet návrhů na bankrot podnikatelů klesl o 223, tedy o 14 %.

Počet osobních bankrotů i podaných návrhů na ně byl v březnu nejvyšší za posledních devět měsíců

V březnu bylo v České republice vyhlášeno 1 343 osobních bankrotů a podáno 1 427 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti únoru zvýšil o 172 a počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 151. V obou případech jde zároveň o nejvyšší počet od června 2021. „Počet březnových osobních bankrotů se může na první pohled jevit jako vysoký, ale v delším období nejde o nic výjimečného. Například v roce 2020 bylo v průměru vyhlášeno 1 448 bankrotů měsíčně a ve druhé polovině roku 2019, kdy začal platit stávající insolvenční zákon, dokonce 2 200 osobních bankrotů,“ upozorňuje Věra Kameníčková na pozvolný pokles počtu osobních bankrotů v posledních měsících a letech.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v březnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (197), v Praze (162) a v Ústeckém kraji (160). Nejméně naopak v Karlovarském kraji (42), na Vysočině (44) a v Pardubickém kraji (51).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 15 221 osobních bankrotů, to je o 957 (6 %) méně než v předešlém období. Počet osobních bankrotů se oproti předešlému období nejrychleji snížil v Jihomoravském kraji, a to o 17 %. Následoval Liberecký kraj s poklesem o 14 %. Naopak v Karlovarském kraji jako v jediném z celé republiky počet osobních bankrotů vzrostl, a to o 15 %.

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 14,2 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Moravskoslezském kraji (20,8) a v Ústeckém kraji (20,6). Nejméně naopak na Vysočině (10,3) a ve Zlínském kraji, kde šlo pouze o 10,8 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2020-2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2020-2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2020-2022

Zdroj: CRIF