CRIF: Počet bankrotů se v dubnu snížil

5. 5. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V dubnu bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností, 470 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 231 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 72 návrhů na bankrot obchodních společností, 476 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 163 návrhů na osobní bankrot. Oproti březnu se počet bankrotů i návrhů na bankrot ve všech kategoriích snížil. Za první čtyři měsíce letošního roku bylo oproti stejnému období loňského roku vyhlášeno méně osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů a téměř stejně bankrotů obchodních společností. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů společností za čtyři měsíce letošního roku byl sice nižší než ve stejném období roku loňského, avšak vyšší než v roce 2019. Počet návrhů na bankrot společností za první čtyři měsíce roku byl letos vyšší než v předchozích třech letech. Lze tudíž nadále očekávat, že počet bankrotů obchodních společností v dalších měsících mírně poroste,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Zároveň dodává, že počet bankrotů v průběhu roku kolísá a že se můžou vyskytnout měsíce s nízkým počtem insolvenčních návrhů nebo bankrotů obchodních společností.

Počet firemních bankrotů se oproti březnu snížil o 23, počet návrhů na jejich bankrot se snížil o 32. U podnikatelů se počet bankrotů meziměsíčně také snížil, a to o 15. Počet návrhů na jejich bankrot klesl o 48.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (27) a v Jihomoravském kraji (10). Naopak žádný bankrot OS nebyl vyhlášen v Královéhradeckém a Zlínském kraji. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (63) a dále v Moravskoslezském kraji (53). Nejméně na Zlínsku (10) a Vysočině (17).

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů  vyhlášeno v  profesních, vědeckých a technických činnostech (12), v obchodu (9) a shodně ve stavebnictví a ubytování, stravování a pohostinství (po 6). Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (135) a v obchodu (75).

V dubnu vyhlásil bankrot známý hotel i velká strojírenská firma

Mezi největší společnosti, u kterých byl v dubnu vyhlášen bankrot, patřila například společnost TRATEC-CS, která působila v oblasti strojírenství a dodávek interiérů kolejových vozidel. Společnost patřila do kategorie obratu 100-199 milionů korun a 100-199 zaměstnanců. V roce 2019, kdy odevzdala poslední účetní závěrku, měla tržby 291 milionů korun a zisk 7 milionů. Další velkou firmou byla společnost Františkovy lázně SAVOY ze skupiny Arca Investments, která v lázeňském městě provozovala známý hotel. Spadala do kategorie obratu 60-99 milionů korun a 100-199 zaměstnanců.

V posledních 12 měsících přibylo firemních bankrotů, těch podnikatelských ubylo

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 739 bankrotů firem, o 98 (15 %) více než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 053 návrhů na jejich bankrot, o 79 (8 %) více než v předešlých 12 měsících. Mezi podnikateli bylo vyhlášeno 5 990 bankrotů, o 788 (12 %) méně než o rok dříve, a zároveň bylo podáno 6 115 návrhů na jejich bankrot, tedy o 697 (10 %) méně.

Nejvíce firemních bankrotů v přepočtu na 10 tisíc společností bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno na Karlovarsku (28) a na Ústecku (25). Nejméně potom na Zlínsku. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (109) a v Karlovarském kraji (104). Nejméně naopak v Praze (36).

Nejohroženějším odvětvím byly z pohledu firem administrativní činnosti, kde bylo vyhlášeno 29 bankrotů na 10 tisíc společností, a doprava a skladování s 27 bankroty. Mezi podnikateli šlo s velkým předstihem o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 66 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 52 a ubytování a stravování s 46 bankroty.

Počet osobních bankrotů v dubnu klesl

V dubnu bylo v České republice vyhlášeno 1 231 osobních bankrotů a podáno 1 163 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti březnu snížil o 105 a počet návrhů na osobní bankrot se snížil dokonce o 251.

 „Počet návrhů na osobní bankrot se snížil po třech měsících nepřetržitého růstu. Snížení  však bylo tak výrazné, že duben patřil z tohoto pohledu k nejslabším měsícům za poslední roky. Další vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a na ně navázaný počet osobních bankrotů lze nyní těžko odhadovat. Objem bankovních úvěrů obyvatel se navzdory růstu úrokových sazeb zvyšuje a dá se usuzovat, že souběžně s tím se zvyšují i nebankovní půjčky. Vysoká inflace zvýší náklady domácností a může ovlivnit i jejich schopnost splácet závazky. Na druhou stranu se v prvních třech měsících letošního roku i nadále snižoval podíl nevýkonných úvěrů. To znamená, že lidé jsou stále schopni splácet lépe než v předchozím roce,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (201), v Ústeckém kraji (154) a v Jihomoravském kraji (131). Nejméně naopak na Vysočině (30) a shodně v Pardubickém a Karlovarském kraji (po 52).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 14 970 osobních bankrotů, to je o 1 149 (7 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 15 040 návrhů na osobní bankrot, o 8 % méně než o rok dříve.

Počet osobních bankrotů se oproti předešlému období nejrychleji snížil na Vysočině, a to o 19 %. Následoval Jihomoravský kraj s poklesem o 16 %. Naopak v Karlovarském kraji jako v jediném z celé republiky počet osobních bankrotů vzrostl, a to o 14 %. V Ústeckém kraji zůstal jejich počet stejný.

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 14 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (24), nejméně naopak na Vysočině (9) a ve Zlínském kraji, kde šlo pouze o 10 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Graf 1: Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2020-2022

Zdroj: CRIF

Graf 2: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů 2020-2022

Zdroj: CRIF

Graf 3: Osobní bankroty a návrhy na osobní bankrot 2020-2022

Zdroj: CRIF