Rady a triky

Proč je důležité pro vaše podnikatelské aktivity preventivně prověřovat finanční zdraví a majetkové vazby vaše obchodní partnery? Jaké finanční indikátory je vhodné při prověřování firem využívat? Jak vyhledávat a vyhodnocovat důležité obchodní, kreditní a marketingové informace pro vaše obchodní aktivity? Odpovědi na tyto a další otázky najdete na této stránce.

Jak vyhledat skutečného majitele společnosti

Při hledání skutečného majitele společnosti si málokdy vystačíte s veřejně přístupnými zdroji informací, protože vám bude chybět zejména vyhodnocení vazeb mezi subjekty a navíc vás takové zkoumání bude stát mnoho času.

Doporučujeme v takových případech použít informační systém Cribis, který je užitečným nástrojem například pro banky, které mají při přidělování úvěrů povinnost zjišťovat a reportovat skutečného majitele subjektu. Nejen banky ale potřebují znát skutečné majitele společností. Obecně je majitelem nejčastěji fyzická osoba, případně obec nebo stát. Hlavní překážkou v této mnohdy obtížně řešitelné situaci jsou většinou akciové společnosti s akciemi na majitele nebo společnosti, jejichž majetkové vazby končí v zahraničí. V ostatních případech je důležité nezastavit se při hledání u první majetkové úrovně vztahů, ale jít v aplikaci Cribis dále, do větší hloubky. Lze se tak dostat až na úroveň, kde se zobrazí fyzická osoba, která je skutečným majitelem společnosti.

V případě, že tyto vazby vedou do zahraničních společností, je na místě vzít v úvahu případný výskyt dalších rizikových indikátorů i možnost, zda anonymita a nemožnost vysledovat vlastnické vazby společnosti nebyla úmyslná.

Banky tuto skutečnost v praxi většinou řeší formou čestného prohlášení žadatele o úvěr. Pro vás jako obchodního partnera může mít spolupráce s takovým subjektem přímý dopad na podnikání, a vyplatí se proto nespokojit se pouze s čestným prohlášením. Na jednu stranu tedy „důvěřovat, ale i prověřovat“.

Jak identifikovat bílé koně?

Známým jevem, se kterým by se málokterý podnikatel nebo manažer chtěl setkat, je fenomén bílých koní. Ti nejčastěji slouží podnikatelům, kteří přivedli své společnosti do fáze hluboké zadluženosti. Motivem angažování takových osob do statutárních orgánů je často také fakt, že společnosti jsou záměrně rozkradeny předchozími statutárními zástupci a majiteli těchto firem. Představme si například firmu, jejíž majitel je zároveň jednatelem společnosti a objeví se u něj příznak „bez bydliště“. Co nám tyto skutečnosti mohou signalizovat?

Příznak „bez bydliště“ znamená, že daná osoba má adresu bydliště shodnou s adresou příslušného úřadu. Nemá tedy vlastní trvalé bydliště, což může být známka momentální složité situace v osobním životě, ale také známka toho, že osobou je nemajetná osoba dlouhodobě bez domova.  Pokud tato osoba navíc figuruje jako jednatel a majitel zároveň, případně se připojí i další rizikové faktory nebo vazby, může to indikovat, že je nastrčeným bílým koněm v pochybné společnosti.

Jak vyhledat podezřelého zakladatele firmy?

Na varovné signály můžeme narazit už při zakládání firmy. Ještě před zápisem nového subjektu do obchodního rejstříku musí proběhnout kontrola některých znaků. Asi nejmarkantnějším z nich je fakt, že člen statutárního orgánu může být zapsán jen se souhlasem valné hromady, a to by se nemělo stát, pokud by figuroval v obdobné funkci v jiné společnosti, na kterou byl v posledních třech letech podán insolvenční návrh. Jak to však zjistit, když nemáme jistotu, zda má obchodní rejstřík kapacitu všechny tyto skutečnosti v praxi pečlivě prověřovat? Pro informační systém, který automaticky integruje všechna veřejně dostupná ekonomická data z desítek zdrojů, to není problém.  Aplikace zobrazí vámi požadované údaje nejen o společnostech, ale také o konkrétních fyzických osobách hluboko do historie a zároveň do několika úrovní vztahů a vazeb.  Každého partnera tedy můžete rychle prověřit, aniž byste se museli obávat, že vám nějaká podstatná informace unikne.

Podívejme se ještě na to, jak vyhodnotit neobvyklý příznak „chybějící majitel“. Ten se objeví v případě tzv. uvolněného podílu, kdy se společnost s ručením omezeným ocitne bez majitele, na jehož obchodní podíl ve společnosti proběhla exekuce. Jeho podíl si však nikdo nekoupil a je tedy veden jako uvolněný. I taková firma však může kupovat další subjekty a pokračovat ve své činnosti.

Pro podnikatele nebo manažera je jistě přínosné mít takové informace o svém obchodním partnerovi a adekvátně s nimi pracovat. Ke zvážení už zbývá jen fakt, kolik času a kapacit na takové prověřování a vyhodnocování svých partnerů daný manažer má a zda za něj tuto práci efektivněji nevykonají kontinuálně aktualizované specializované databáze.


Slovník pojmů