archive.php
content.php

V březnu bylo vyhlášeno 1 559 osobních bankrotů, nejvíce od července 2015

Zároveň bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností a 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů. V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 126 návrhů na bankrot obchodních společností, 817 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 738 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. Více

content.php

Insolvence obchodních společností v České republice

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnost insolvenční zákon č.182/2006 Sb., který upravuje způsoby soudního řešení úpadku dlužníků. Informace o jednotlivých soudních případech jsou veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku na webu ministerstva spravedlnosti. To umožňuje širší využití dostupných dat a informací o insolvencích pro analytické účely. Významnou výhodou v tomto směru, kterou lze využít, jsou pojmy a termíny, které jsou v insolvenčním rejstříku již zavedeny a používány a které vypovídají o systémovém přístupu ke zpracování dat procesu insolvenčních řízení. Systém, který je v insolvenčním rejstříku implicitně definován je orientovaný. Jsou zde v jistém smyslu definovány vstupy, stavy i výstupy. To usnadňuje hledání adekvátního modelu procesu insolvenčních řízení. Jedná se o technický přístup k poznávání humanitního (právního) procesu, který je umožněn používáním informačních technologií v procesu insolvenčních řízení.

Celá zpráva je k dispozici ZDE.

content.php

Počet podnikatelů i firem v únoru výrazně vzrostl

V únoru přibylo v České republice 2 316 obchodních společností a 1 461 fyzických osob podnikatelů. V únoru letošního roku vzniklo 3 171 obchodních společností a 5 294 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 855 obchodních společností a 3 833 fyzických osob podnikatelů. Celkově tedy v únoru v České republice přibylo 2 316 obchodních společností a 1 461 fyzických osob s oprávněním podnikat. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF s využitím dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Více

content.php

V únoru zbankrotovalo 82 obchodních společností a 513 fyzických osob podnikatelů, zároveň bylo vyhlášeno 1 176 osobních bankrotů

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností, 513 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 176 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 135 návrhů na bankrot obchodních společností, 666 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 408 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. Počet bankrotů obchodních společností v únoru meziměsíčně klesl o 2 bankroty. Narostl ale počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně ze 120 návrhů na 135.

Více

content.php

Firmy v uplynulých letech zvyšovaly vlastní kapitál a krátkodobý finanční majetek

Průměrná splatnost závazků se za 5 let snížila o 10 dní. U velké  části českých společností, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, se mezi lety 2011 a 2015 zlepšila celková finanční stabilita, což je možné vysledovat ze zlepšení  řady  klíčových parametrů. Například objem krátkodobého finančního majetku těchto společností se za pět let zvýšil o třetinu a objem vlastního kapitálu o osminu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla analytická společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau na vzorku 60 tisíc firem.

Více

content.php

Českým firmám se daří, od roku 2011 jim vzrostly tržby téměř o čtvrtinu

Čistý zisk tuzemských společností narostl dokonce o 38 %. České společnosti, které pravidelně zveřejňují své účetní závěrky, zaznamenaly v posledních pěti reportovaných letech celkový nárůst tržeb o více než 22 % a nárůst čistého zisku o 38 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla analytická společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau na vzorku 60 tisíc firem. „České společnosti měly do konce roku 2016 povinnost odevzdat své účetní závěrky za rok 2015. Pravidelné zveřejňování účetních závěrek je jedním z důležitých faktorů pro posouzení důvěryhodnosti společnosti. U firem, které tak činily pravidelně v posledních pěti letech, jsme porovnávali celou řadu parametrů, které jsou indikátory jejich finančního zdraví. Můžeme přitom říci, že kondice českých firem se v posledních pěti letech výrazně zlepšila,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení analytické společnosti CRIF.

Více

content.php

V lednu zbankrotovalo 84 obchodních společností, 594 fyzických osob podnikatelů a 1 233 lidí

Počet daných návrhů na bankrot byl v lednu rekordně nízký. V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 84 bankrotů obchodních společností, 594 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 233 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 120 návrhů na bankrot obchodních společností, 626 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 233 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Více

content.php

Počet platných nepřerušených živností sice rok od roku v některých profesích klesá, ale jejich úbytek se zpomaluje

V posledních 4 letech z trhu zmizelo například 14 tisíc zedníků a téměř 4 tisíce truhlářů. Počet platných nepřerušených živností ve vybraných profesích, ve kterých typicky podnikají především fyzické osoby, se v posledních letech neustále snižoval. V pěti profesích, které tvoří zedníci, truhláři, instalatéři, provozovatelé autoservisů a hostinští, klesl v posledních čtyřech letech počet platných nepřerušených živností přibližně o 38 tisíc. Největší úbytek nastal v roce 2013, nejmenší potom v letech 2014 a 2016. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla analytická společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Více

content.php

V prosinci bylo v pohostinství zahájeno 2099 živností a ukončeno či přerušeno 2882 živností

Živnostenská aktivita je z pohledu zakládání a ukončování živností víceméně cyklická. Nadprůměrně vysoká aktivita v oblasti živnostenských oprávnění pro provozování hostinské činnosti, která započala v říjnu roku 2016 a zrychlila v listopadu, pokračovala také v prosinci loňského roku. V prosinci bylo nově založeno nebo obnoveno 2099 živností a přerušeno či ukončeno 2882 živností v oblasti pohostinství. Na rozdíl od jiných segmentů podnikání typických pro fyzické osoby podnikatele došlo v pohostinství v posledních třech měsících roku 2016 k výraznému zvýšení aktivity podnikatelů oproti dlouhodobému průměru segmentu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau. Analýza přitom porovnávala živnostenskou aktivitu v segmentech hostinská činnost, truhlářství, vodoinstalatérství, autoservisy a zednictví.

Více

content.php

Mladí lidé do 30 let tvoří pouze necelou desetinu všech živnostníků

Nejvíce se živnostníků podniká ve věku od 41 do 50 let. Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF je přitom v České republice celkem 1,4 milionu aktivních živností. Mladí lidé tak tvoří pouze necelou desetinu všech podnikatelů s aktivní živností.  Většina živnostníků se věnuje drobnému podnikání s obratem do jednoho milionu korun. Největší počet živnostníků je v Praze, v Libereckém a v Moravskoslezském kraji.

Více