CRIF: V roce 2024 přibylo bankrotů podnikatelů, mezičtvrtletně o 22 %

5. 4. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 5. dubna 2024 – V březnu letošního roku bylo v Česku vyhlášeno 484 bankrotů fyzických osob podnikatelů a zároveň bylo podáno 502 návrhů na bankrot podnikatelů. Ke konci prvního čtvrtletí zbankrotovalo 1 407 podnikatelů, mezičtvrtletně o 22 % více. Také bylo podáno více insolvenčních návrhů, a to o 12 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

 „V prvním čtvrtletí letos zbankrotovalo více podnikatelů než v kterémkoliv čtvrtletí v loňském roce. Zároveň zde pozorujeme i vyšší počet insolvenčních návrhů, takže lze očekávat růst počtu  bankrotů v následujícíh měsících. Poměrně rychlý mezičtvrtletní růst počtu bankrotů je do určité míry ovlivněn znatelně nižším počtem bankrotů v loňském prosinci. Trend je u fyzických osob podnikatelů odlišný od firem, u kterých se naopak počet bankrotů snižuje,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v březnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (65), ve Středočeském kraji (59) a v Praze (58), nejméně naopak na Vysočině (15), v Pardubickém kraji (18) a ve Zlínském kraji (20). Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních podnikatelů v Karlovarském (80), Ústeckém (76) a Libereckém kraji (70), nejméně pak ve Zlínském kraji a Praze (shodně 33) a ve Středočeském kraji (34). Z dlouhodobého hlediska se pořadí krajů dle míry bankrotu výrazně nemění.

Nejvíce bankrotů podnikatelů v březnu zaznamenalo odvětví stavebnictví (118), zpracovatelský průmysl (68) a ostatní činnosti (65). Na 10 tisíc subjektů připadlo v posledních 12 měsících nejvíce bankrotů v odvětví dopravy a skladování (65), ve stavebnictví (42) a ostatních činnostech (32). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vykázalo odvětví vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb (7) a informační a komunikační technologie (8).

 Graf: Bankroty a návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů