CRIF: V únoru v Česku ukončilo podnikání jen 3 952 lidí, nejméně od července 2022

15. 3. 2024 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Praha, 15. března 2024 – Letos v únoru začalo v Česku podnikat 5 822 lidí a 3 952 jich své podnikání ukončilo, nejméně od července 2022. Díky nízkému počtu zániků u nás v únoru přibylo 1 870 fyzických osob podnikatelů, nejvíce od září 2022. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Již je jisté, že vlna ubývání podnikatelů spojená se zaváděním datových schránek skončila a podnikatelské prostředí se ustálilo. Počet nových podnikatelů byl v únoru srovnatelný se stejným měsícem loni, takže se pomalu dostáváme na úroveň roku 2022,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Dlouhodobě je zhruba polovina začínajících podnikatelů ve věku 18 až 30 let. Naopak polovina z těch, co podnikání ukončují je starší 61 let.

Za posledních 12 měsíců v Česku zahájilo podnikání celkem 74 027 lidí, zhruba o tisíc více než v předchozím období. Nejvíce lidí zahájilo podnikání v Praze (12 965), v Ústeckém (10 133) a v Jihomoravském kraji (8 262), nejméně v Karlovarském (1 716) a v Moravskoslezském kraji (2 832). Nejrychleji se oproti předchozímu období počet nových podnikatelů zvýšil v Pardubickém kraji (o 6 %) a v kraji Vysočina (o 5 %), naopak největší pokles vykázal kraj Plzeňský (o 3 %).

Podnikání za posledních 12 měsíců ukončilo téměř 174 tisíc lidí, většinou šlo o neaktivní podnikatele, kteří se tak vyhnuli povinnosti zřídit si datovou schránku. Nejvíce podnikatelů zaniklo v tomto období v Praze (22 614), v Ústeckém kraji (21 867) a v Jihomoravském kraji (17 621). Nejvíce nových podnikatelů na 10 zaniklých připadlo v Praze (6), průměr za celou Českou republiku byl v posledních 12 měsících 3 noví podnikatelé na 10 zaniklých. Počet zaniklých podnikatelů byl v tomto období o 9 % nižší než v předchozím období.

Nejvíce lidí začalo od března 2023 do konce letošního února podnikat ve zpracovatelském průmyslu (10 046), ve stavebnictví (9 301) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (9 058). Počet nových podnikatelů se oproti předchozímu období nejvíce zvýšil ve vzdělávání (o 27 %), dále pak v oblasti kultury a rekreace (o 13 %) nebo dopravě a skladování (o 13 %).

Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenalo odvětví obchodu (49 775), stavebnictví (28 100) a zpracovatelský průmysl (24 818), nejméně pak odvětví těžby a dobývání (30), výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (176) a ve vodním hospodářství (601). Obchod je úbytkem podnikatelů postižen dlouhodobě, v posledních 12 měsících připadl pouze jeden nový na 10 zaniklých.

I když ve většině odvětví podnikatelů ubylo, například v segmentu peněžnictví a pojišťovnictví připadlo na 10 zaniklých 30 nových podnikatelů. Je to proto, že toto odvětví prošlo „očistou“ již v dubnu 2019, kdy došlo k vymazání 35 tisíc fyzických osob podnikatelů v pomocných finančních službách.