Míry bankrotů v ČR

Analýza obsahuje časový vývoj počtů bankrotů a ročních měr bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a fyzických osob nepodnikatelů v procesu insolvenčních řízení v České republice. Roční míry bankrotů jsou počítány jako podíl bankrotů k aktivním podnikatelským subjektům, resp. k počtu obyvatel 15+. Změřené hodnoty jsou presentovány ve formě tabulek a grafů členěné podle krajů, okresů a […]
celý článek

Insolvence v České republice v roce 2023

Analýza bankrotů za rok 2023 obsahuje základní informace o časovém vývoji počtů a míře návrhů bankrotů a vyhlášených bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a občanů v procesu insolvenčních řízení. Získané informace jsou využity při vývoji matematického modelu procesu insolvenčních řízení a také při identifikaci časového vývoje roční pravděpodobnosti bankrotu (resp. i defaultu) obchodních společností […]
celý článek

Insolvence v České republice v roce 2022

Předmětem analýzy (viz odkaz níže) jsou insolvence obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a občanů v ČR. Měsíční a roční časové průběhy insolvenčních návrhů a vyhlášených insolvencí do roku 2022 jsou prezentovány v celkem 64 grafech a 26 tabulkách. Časové průběhy jsou agregovány pro jednotlivé kraje a sekce CZ-NACE. U insolvencí občanů jsou analyzovány i vývoje […]
celý článek

Vývoj vzniků a zániků obchodních společností a FOP v letech 1990 – 2021

Přečtěte si podrobnou analýzu našeho analytika Ondřeje Pirohaniče. Analýza se týká vzniků a zániků obchodních společností a fyzických osob podnikatelů v dlouhodobém horizontu, konkrétně v letech 1990 – 2021. VznikyZaniky_2021
celý článek

Insolvence v České republice v letech 2008 – 2021

Přečtěte si analýzu časového vývoje bankrotů a jejich návrhů od roku 2008 až do roku 2021. Analýza se zaměřuje na obchodní společnosti, podnikatele a občany. Měsíční a roční časové vývoje bankrotů obchodních společností a fyzických osob podnikatelů jsou agregovány pro jednotlivé kraje a pro sekce CZ-NACE. Měsíční a roční vývoj insolvencí občanů jsou agregovány pro […]
celý článek

Insolvence v roce 2019 v ČR

V naší nové analýze najdete informace o časovém vývoji počtu bankrotů a jejich návrhů včetně ročních měr. Pozornost je soustředěna jak na měsíční počty v období leden 2018 až leden 2020, tak i měsíční počty za období let 2008 až 2019.  
celý článek

CRIF: V uplynulých 10 letech bylo v ČR zahájeno téměř čtvrt milionu insolvenčních řízení

Pětina podnikatelů a firem prošla několika insolvencemi. Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob, téměř 43 tisíc fyzických osob podnikatelů (FOP) a necelých 26 tisíc obchodních společností. Osmina fyzických osob a přibližně pětina FOP a obchodních společností přitom čelila dvěma a […]
celý článek

Analýza CRIF: letos pravděpodobně vznikne nejvíce firem v historii ČR

Počet nových obchodních společností přesáhne 30 tisíc. Počet nově založených obchodních společností v roce 2017 poprvé v historii České republiky přesáhne počet 30 tisíc. Počet zaniklých obchodních společností bude také rekordní a pravděpodobně poprvé v historii přesáhne hranici 10 tisíc firem. Přibude tak přibližně 20 tisíc nových společností. Jejich celkový počet se potom přiblíží k hranici půl milionu, kterou pravděpodobně překoná […]
celý článek
Archiv článků