Insolvence v České republice v roce 2023

30. 1. 2024 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Analýza bankrotů za rok 2023 obsahuje základní informace o časovém vývoji počtů a míře návrhů bankrotů a vyhlášených bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a občanů v procesu insolvenčních řízení. Získané informace jsou využity při vývoji matematického modelu procesu insolvenčních řízení a také při identifikaci časového vývoje roční pravděpodobnosti bankrotu (resp. i defaultu) obchodních společností a FOP v krajích a v odvětví podnikání.

Poznávání dynamiky insolvenčních procesů je jedním ze vstupů pro nastavení systémů hodnocení rizika obchodních společností, např. pro výpočet kumulativních pravděpodobností defaultu, výpočet migračních matic kategorií rizika, dále pro validaci a kalibraci systémů hodnocení rizika obchodních společností a pro výpočet informačních hodnot finančních poměrových ukazatelů.

Komplexní analýzu najdete zde: Insolvence 2023 v ČR.