Míry bankrotů v ČR

23. 5. 2024 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Analýza obsahuje časový vývoj počtů bankrotů a ročních měr bankrotů obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a fyzických osob nepodnikatelů v procesu insolvenčních řízení v České republice. Roční míry bankrotů jsou počítány jako podíl bankrotů k aktivním podnikatelským subjektům, resp. k počtu obyvatel 15+. Změřené hodnoty jsou presentovány ve formě tabulek a grafů členěné podle krajů, okresů a sekcí podnikání NACE. Hodnoty jsou změřeny pro kalendářní měsíce a roky, většinou od roku 2008.

V analýze jsou uvedeny i změřené kontingenční tabulky ročních měr bankrotů ve vzájemném vztahu sekcí NACE a krajů. Kontingenční tabulky jsou vytvořeny pro roční míry bankrotů obchodních společností a pro roční míry bankrotů fyzických osob podnikatelů.

V analýze je patrný dlouhodobý vývoj počtů a měr bankrotů u obchodních společností, fyzických osob podnikatelů a občanů v insolvenci. Měření těchto hodnot bylo provedeno podle tabulky:

Provedená měření počtů bankrotů a ročních měr bankrotů Obchodní společnosti Fyzické osoby podnikatelé Občané v insolvenci
Sekce NACE ANO ANO NE
Kraje ANO ANO ANO
Okresy NE ANO ANO

Autor analýzy Ing. Ondřej Pirohanič, CSc. se zabývá analýzou bankrotů dlouhodobě. Získané informace jsou dále využívány při identifikaci pravděpodobností bankrotu a  defaultu pro kategorie ratingů podnikatelských subjektů. Jejich použitelnost je i při identifikaci migračních matic kategorií ratingů a při validaci a kalibraci modelu úvěrového rizika.

 

Stáhnout analýzu