Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
42079594
ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou, 09301, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Široké
42078351
ZŠ, Široké 141, Široké, 08237, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Školská 2, Michalovce
45794405
Školská 3125/2, Michalovce, 07101, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Šmeralova, Prešov
42078776
Šmeralova 25, Prešov, 08001, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Spišská Stará Ves
36153958
Základná škola, Štúrova 231, Spišská Stará Ves, 06101, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Šrobárova, Prešov
42078571
ZŠ Šrobárova 20, Prešov, 08001, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠav na Slovensku pri Základnej škole Stará Lesná
42236053
ZŠ, Lesnianska 102, Stará Lesná, 05952, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Štefánikova 19, Spišská Belá
42233283
Základná škola Štefánikova 19, Spišská Belá, 05901, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Štítnik
42408466
Základná škola Štítnik, Školská 295, Štítnik, 04932, Slovensko
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Štúrova 341,Hanušovce nad Topľou
42079705
ZŠ, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, 09431, Slovensko