Firmy - Informace o firmách
+ Více možností
Firma
IČO
Sídlo
C E H A v. o. s.
18240054
111, Chválenice, 33205, Česká republika
G O R K É H O 1087
36147583
Ul. Gorkého 24, 26, 28, Martin, 03601, Slovensko
N Á L E P K O V A 10, 12, 14
36142816
Ul. Nálepkova 10,12,14, Martin, 03601, Slovensko
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s. 58 v Žabokrekoch
42071801
58, Žabokreky, 03840, Slovensko
T I M R A V Y
36149179
Ul. Timravy 6, Martin, 03601, Slovensko
BYTOVKA ŠTUREC
37803719
Ul. Prievidzká 1177, Turčianske Teplice, 03901, Slovensko
Spoločenstvo Na Sihoti 1165
36141623
Ul. Na Sihoti 1165, Dolný Kubín, 02601, Slovensko
Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu súp.č. 917
37806700
917, Oravská Lesná, 02957, Slovensko
Spoločenstvo vlastníkov bytov Pelhřimovská 1193
37800175
Pelhřimovská 1193/3, Dolný Kubín, 02601, Slovensko
1. mája 23
37975641
Ul. 1. mája 23, Turčianske Teplice, 03901, Slovensko