Počet bankrotů obchodních společností byl v roce 2016 nejnižší za osm let

5. 1. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Poprvé od roku 2008 se snížil počet bankrotů fyzických osob podnikatelů. V roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, 7 022 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 16 144 osobních bankrotů. Poprvé od roku 2008 se snížil počet bankrotů i počet návrhů na bankrot ve všech kategoriích. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. V prosinci loňského roku bylo vyhlášeno 57 bankrotů obchodních společností, což je o 41 méně než v listopadu. Jde o nejnižší počet bankrotů v jednom měsíci od května 2008. Zároveň se meziměsíčně snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností, konkrétně o 11 na 133 návrhů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se v prosinci zvýšil oproti listopadu o 9 bankrotů na 532. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se naopak meziměsíčně snížil o 80 na 678 návrhů.

Firemní bankroty v roce 2016

V  roce 2016 bylo vyhlášeno 904 bankrotů obchodních společností, což je o 97 méně než minulý rok. Meziročně se tak jejich počet snížil o desetinu. Zároveň je to poprvé po osmi letech, co se počet bankrotů obchodních společností dostal pod hranici tisíce bankrotů v jednom kalendářním roce. V uplynulém roce také došlo poprvé od roku 2008 k poklesu bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP), kterých soudy vyhlásily celkem 7 022, tedy o 945 méně než v roce 2015. Oproti roku 2015 poklesl jejich počet o 12 %. Počet bankrotů FOP po odpočtu oddlužení* dosáhl v loňském roce 550, což je o 31 % méně než v roce 2015.

„Loňský rok byl z pohledu vývoje počtu firemních bankrotů nejlepším za posledních osm let. Výrazné meziroční snížení bankrotů fyzických osob podnikatelů ukazuje, že z dobrého výkonu ekonomiky v posledním roce těžili nejenom obchodní společnosti, u kterých tento pozitivní trend zaznamenáváme  už  dva roky,  ale rovněž obyvatelé. Zlepšily se i podmínky fungování  živnostníků, kterým se v posledních letech příliš nedařilo,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

V uplynulém roce bylo podáno 1 793 návrhů na bankrot obchodních společností (o 301 méně než v roce 2015) a 8 820 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 1 220 méně než v roce 2015). Meziročně se počet návrhů na bankrot snížil u obchodních společností o 14 % a u fyzických osob podnikatelů o 12 %. Po loňském roce se jedná teprve o druhý meziroční pokles počtu návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů od roku 2008. Dynamika tohoto meziročního poklesu se přitom oproti minulému roku zvýšila o 6 procentních bodů.

V roce 2016 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (233 bankrotů) a průmysl (148 bankrotů). Nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (29 bankrotů) a ubytování a stravování (37 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích s výjimkou dopravy a skladování (+ 19 %), a nemovitostí a pronájmu strojů (+ 6 %). Nejhlubší pokles bankrotů zaznamenala odvětví ubytování a stravování (o 31 %) a ostatní služby (o 21 %).

V roce 2016 bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (347 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (125 bankrotů). Nejméně jich bylo v Karlovarském kraji (17 bankrotů) a v kraji Vysočina (19 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou Vysočiny (+ 36 %), Ústeckého kraje (+ 5 %) a Karlovarského kraje, kde se počet bankrotů meziročně nezměnil. Nejrychleji se počet bankrotů obchodních společností snížil ve Zlínském kraji (o 29 %), Královéhradeckém a Jihočeském kraji ( o 25 %).

Co se týče fyzických osob podnikatelů, bylo v roce 2016 nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (967 bankrotů) a ve Středočeském kraji (780 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (240 bankrotů) a ve Zlínském kraji (277 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ve všech krajích snížil. Nejvíce to bylo ve Středočeském kraji (o 21 %) a v Královéhradeckém kraji (o19 %). Naopak nejméně v Jihomoravském (o 2 %) a Moravskoslezském kraji (o 6 %).

Osobní bankroty

V prosinci bylo vyhlášeno 1 110 osobních bankrotů (o 179 méně než v listopadu), což je druhý nejnižší počet osobních bankrotů v letošním roce. Zároveň bylo podáno 1 492 návrhů na osobní bankrot (o 60 méně než v listopadu).

V roce 2016 bylo vyhlášeno celkem 16 144 osobních bankrotů (o 511 méně než v roce 2015). Počet osobních bankrotů se tak snižoval již třetím rokem v řadě a byl nejnižší od roku 2011. Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 4 %. V roce 2016 bylo zároveň podáno 18 799 návrhů na osobní bankrot, což je o 1 310 bankrotů, respektive 7 % méně než před rokem. Zároveň je to poprvé od roku 2011, kdy byl počet návrhů na osobní bankrot v jednom kalendářním roce nižší než 20 tisíc.

„V letošním roce očekáváme, že počet osobních bankrotů se víceméně stabilizuje na úrovni loňského roku. Příznivé ekonomické podmínky, vysoká zaměstnanost a nízká inflace přispějí k růstu příjmů domácností. Případné dopady novely insolvenčního zákona, která obsahuje benevolentnější pravidla pro oddlužení osob, lze  nyní obtížně odhadovat,“ říká Věra Kameníčková.

V průměru bylo v loňském roce vyhlášeno 1 345 osobních bankrotů za jeden měsíc a bylo podáno 1 567 návrhů na osobní bankrot.

 

*Oddlužení fyzické osoby podnikatele má stejné parametry jako osobní bankrot. Podnikatel musí během pěti let splatit alespoň 30 % dlužné částky.

 

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau