Insolvence obchodních společností v České republice

6. 4. 2017 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnost insolvenční zákon č.182/2006 Sb., který upravuje způsoby soudního řešení úpadku dlužníků. Informace o jednotlivých soudních případech jsou veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku na webu ministerstva spravedlnosti. To umožňuje širší využití dostupných dat a informací o insolvencích pro analytické účely. Významnou výhodou v tomto směru, kterou lze využít, jsou pojmy a termíny, které jsou v insolvenčním rejstříku již zavedeny a používány a které vypovídají o systémovém přístupu ke zpracování dat procesu insolvenčních řízení. Systém, který je v insolvenčním rejstříku implicitně definován je orientovaný. Jsou zde v jistém smyslu definovány vstupy, stavy i výstupy. To usnadňuje hledání adekvátního modelu procesu insolvenčních řízení. Jedná se o technický přístup k poznávání humanitního (právního) procesu, který je umožněn používáním informačních technologií v procesu insolvenčních řízení.

Celá zpráva je k dispozici ZDE