CRIF: V uplynulých 10 letech bylo v ČR zahájeno téměř čtvrt milionu insolvenčních řízení

4. 4. 2018 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Pětina podnikatelů a firem prošla několika insolvencemi. Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob, téměř 43 tisíc fyzických osob podnikatelů (FOP) a necelých 26 tisíc obchodních společností. Osmina fyzických osob a přibližně pětina FOP a obchodních společností přitom čelila dvěma a více insolvencím. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Ze 133 tisíc fyzických osob, se kterými bylo v posledních deseti letech zahájeno insolvenční řízení, jich 17 tisíc (13 %) prošlo insolvenčním řízením opakovaně. Více než jedním insolvenčním řízením prošlo také 8 tisíc fyzických osob podnikatelů (19 %) a 5,5 tisíce obchodních společností (21 %). „Opakovaná insolvenční řízení jsou převážně výsledkem nového podání po odmítnutí prvního insolvenčního návrhu. Proto jde také převážně o dvojnásobná insolvenční řízení, zatímco ta vícenásobná už jsou méně častá. Soudy přitom k odmítnutí přistupují zejména, pokud není dostatečně prokázán úpadek dlužníka, nejsou dostatečně vysvětleny okolnosti tohoto úpadku, nebo pokud nebyla včas zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení,“ říká Ondřej Pirohanič, analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. To, že u opakovaných insolvenčních řízení převládají ta dvojnásobná, ukazuje také fakt, že průměrný počet insolvenčních řízení činí u fyzických osob 2,3, u FOP 2,6 a u obchodních společností 2,4 insolvenčního řízení na subjekt v několikanásobné insolvenci.

Zatímco u fyzických osob a fyzických osob podnikatelů připustí soudy přibližně tři čtvrtiny zahájených insolvenčních řízení do další fáze (většinou jde o oddlužení), u obchodních společností se do další fáze dostanou necelé dvě pětiny insolvenčních řízení. Více než polovina insolvenčních návrhů je tak u obchodních společností buď odmítnuta (neplní formální požadavky nebo jsou nesrozumitelné), zamítnuta (dlužník nemá dostatečný majetek nebo neexistuje více věřitelů) a nebo zastavena (navrhovatel svůj návrh stáhne). Důvodem největší části zamítnutých návrhů je nedostatečný majetek dlužníka, který nestačí ani na pokrytí nákladů soudních jednání.

Jak dlouho soudy rozhodují

Doba od přijetí návrhu do vyhlášení konkurzu je v případě obchodních společností v průměru za všechny soudy dlouhá 66 dní. V případě oddlužení fyzických osob podnikatelů dosahuje doba od přijetí insolvenčního návrhu k povolení oddlužení 39 dní a u fyzických osob to je 37 dní.

Jak dlouho trvá konkurz a oddlužení

Konkurz obchodních společností trvá v průměru 696 dní. U fyzických osob a fyzických osob podnikatelů je nejčastějším řešením insolvenčního návrhu oddlužení. Fyzické osoby v průměru setrvají ve fázi oddlužení 1 169 dní, což je více než tři roky. U fyzických osob podnikatelů trvá fáze oddlužení 825 dní, je tedy o rok kratší. „Statistiku průměrné doby, po které trvá  oddlužení, výrazně ovlivňují lidé a podnikatelé, kteří přestanou plnit podmínky oddlužení a na které je posléze vyhlášen konkurz. Pokud bychom se podívali pouze na ty, kteří úspěšně projdou oddlužením, trvá jim to  v průměru 1 910 dní (5 let) v případě fyzických osob a 1197 dní (3 roky) v případě fyzických osob podnikatelů,“ říká Ondřej Pirohanič. Podnikatelé tak častěji zvládnou zaplatit své závazky před stanovenou dobou. Na druhou stranu, pokud přestanou splácet své závazky a přestanou plnit podmínky oddlužení, stane se tak mnohem dříve u fyzických osob podnikatelů než u fyzických osob. Z oddlužení do konkurzu se podnikatelé dostanou v průměru po 214 dnech, zatímco fyzické osoby po 556 dnech od povolení oddlužení. Podmínky oddlužení přitom nesplní přibližně pětina fyzických osob a fyzických osob podnikatelů.

Kompletní analýzu naleznete ZDE