Živnostníci od srpna rozpustili více než desetinu svých úspor

7. 3. 2022 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Živnostníci postupně rozpouštějí své úspory z první poloviny loňského roku. Zatímco v srpnu měli naspořeno 185 miliard korun v lednu už šlo pouze o 165 miliard. Během ledna se přitom objem jejich úspor snížil téměř o 6,5 miliardy korun, tedy o téměř 4 %. V lednu se podruhé za sebou snížil také objem firemních vkladů, a to o 11 miliard. Podniky však měly koncem prosince u bank uloženo 1,3 miliardy korun, jejich úspory tak klesly pouze o necelé procento. Naopak objem úspor domácností se v lednu zvýšil o 28 miliard korun, nejvíce od dubna loňského roku. Celkový objem jejich úspor tak dosahoval 3,049 bilionu korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které provedla na základě dat České národní banky a portálu www.informaceofirmach.cz.

„Pokles objemu vkladů živnostníků sledujeme už pátý měsíc v řadě, což je poměrně neobvyklé. Důvodů je více, ale vypadá to, že jedním z nich jsou rostoucí náklady v kombinaci s nižší poptávkou ze strany spotřebitelů. V lednu se Česko potýkalo s vysokým počtem lidí v karanténě či izolaci, což dále omezilo poptávku spotřebitelů. Zatímco úspory domácností se tak výrazně zvýšily, úspory živnostníků se naopak klesly rychleji než v předešlých měsících,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zadlužení živnostníků se snížilo, u domácností vzrostlo

V lednu se také snížilo zadlužení živnostníků. Objem jejich úvěrů klesl o 402 milionů na 47,2 miliardy korun. Objem úvěrů živnostníků poslední půlrok stagnuje, což může být částečně způsobeno na jedné straně jejich nižší ochotou k dalšímu zadlužování, částečně přísnými požadavky bank na schopnost živnostníků řádně dostát závazkům.

Zadlužení domácností v lednu vzrostlo o 12 miliard korun na 2,01 bilionu korun. Tento růst byl přitom téměř celý tažen hypotečními úvěry, jejichž objem se zvýšil o 11 miliard na 1,6 bilionu korun.

Úspory firem se druhý měsíc v řadě snížily

Během ledna se snížily také firemní úspory, celkem o 11 miliard korun, na 1,3 bilionu. Objem jejich úvěrů se prakticky nezměnil a dosahoval 1,19 bilionu korun. Firemní úspory tak převyšovaly objem jejich úvěrů o 110 miliard korun.

Platební morálka živnostníků se mírně zvýšila, u firem a domácností byla téměř stejná jako v prosinci

Platební morálka byla v lednu ve všech kategoriích podobná jako v prosinci. Zatímco u firem se zhoršila o jednu setinu procentního bodu na 3,85 %, u domácností se naopak o stejný díl zlepšila. Domácnosti tak nesplácely 1,52 % svých úvěrů. Největší změna nastala mezi živnostníky, kteří nespláceli 6,31 % svých úvěrů, což je zlepšení o 7 setin procentního bodu. Ve všech segmentech byla zároveň značně nižší než v lednu roku 2021.

Graf 1: Úvěry a vklady domácností od začátku roku 2020

Zdroj: Česká národní banka

Graf 2: Úvěry a vklady nefinančních podniků od začátku roku 2020

Zdroj: Česká národní banka

Graf 3: Úvěry a vklady živnostníků od začátku roku 2020

Zdroj: Česká národní banka