Ženy vlastní v Česku přes 53 tisíc firem, u dalších 68 tisíc jsou jejich spoluvlastníky

8. 9. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Ženy mají majetkový podíl téměř ve třetině firem registrovaných v České republice, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Celkově vlastní nebo spoluvlastní téměř 122 tisíc firem. Při podnikání přitom častěji preferují plnou kontrolu nad svojí společností. Zatímco společnosti ve vlastnictví mužů mají jediného vlastníka v 69 % případů, u společností ve výlučném vlastnictví žen má jediného vlastníka 88 % firem. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Ženy vlastní 14 % společností registrovaných v České republice a u dalších 18 % společností jsou jejich spoluvlastníky. Více než dvě třetiny společností (68 %) jsou potom ve vlastnictví mužů. V prvním pololetí letošního roku bylo přitom založeno 1 877 firem ve výlučném vlastnictví žen, což je 19 % z celkového počtu společností založených v tomto období. Dalších 10 % firem (974) vzniklo ve společném vlastnictví žen a mužů a 71 % (7 105) bylo založeno výhradně muži.

„V posledních letech zaznamenáváme zajímavý trend. Ženy, které se rozhodnou založit svoji firmu, ji v mnohem menší míře než dříve zakládají spolu s muži a preferují spíše samostatné vlastnictví. Díky tomu, že každá pátá nově vzniklá firma je ve výlučném vlastnictví žen, se bude jejich váha mezi všemi firmami v budoucnu zvyšovat,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Ženy také spoléhají při vlastnictví svých firem více samy na sebe a méně na spoluvlastnictví než muži. Mezi společnostmi vlastněnými ženami je pouze 12 % těch, které mají dva a více vlastníků. Naproti tomu muži vlastní firmu spolu s jedním či více společníky téměř ve třetině případů (31 %). „Ženské priority v podnikání se od těch mužských často liší. Ženy mají větší pocit odpovědnosti za své zaměstnance a více vnímají širší společenské dopady svého podnikání, zatímco muži jdou nejčastěji v první řadě za ziskem. A protože mají muži sklon dominovat, podnikatelky si raději udržují kontrolu nad svými prioritami a záměry tím, že firmy vlastní samy,“ uvádí Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Ženy jako podnikatelky

„Ženy se do podnikání často pouštějí z různých důvodů, ať je to přání a nutnost  postarat se o svoji rodinu a být paní svého času, nebo  si přejí  splnit  svůj sen. Často je přinutí okolnosti a převezmou rodinné podnikání, které by jinak zaniklo, či se vypracují z běžné pozice. Ženy podnikají uvážlivě a díky své trpělivosti, pracovitosti a odhodlání jsou  schopny obstát v globální konkurenci. Proto je podle mého názoru zapotřebí podnikatelky podporovat a zviditelňovat jejich úspěchy a pozitivní společenský dopad,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Ženy přitom ve větší míře začínají podnikat teprve v posledních deseti letech. Téměř dvě třetiny (64 %) firem vlastněných ženami bylo založeno právě v posledních deseti letech, zatímco u mužů tvoří firmy se stářím do deseti let pouze 53 % všech firem, které jsou v jejich výlučném vlastnictví.

„Ženy své podnikatelské projekty pečlivěji promýšlejí a více si všímají detailů. Muži běžně zakládají více firem a pouštějí se do byznysu živelněji. Nástup ženského podnikání proto byl po revoluci pomalejší, ale o to jsou ženské firmy zdravější. Ženské podnikání bude dále vytrvale a mírným tempem růst,“ říká Helena Kohoutová.

Co se týče počtu zaměstnanců, mezi ženami převládají společnosti s jedním až pěti zaměstnanci, které tvoří 82 % všech firem v jejich vlastnictví. Čtyři procenta žen nezaměstnávají ve svých firmách nikoho a 13 % zaměstnává více než 6 lidí. Muži přitom nikoho nezaměstnávají v 5 % případů, v 71 % zaměstnávají jednoho až pět zaměstnanců a ve čtvrtině případů (24 %) potom vlastní firmy s více než 6 zaměstnanci.

Graf 1: Obchodní společnosti podle vlastnictví

Graf 2: Obchodní společnosti podle stáří

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau