Zájem fyzických osob o podnikání klesá, v prvním pololetí 2017 jich přibylo pouze 2 811

18. 8. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Jde o nejnižší přírůstek za 1. pololetí v historii ČR. V prvním pololetí roku 2017 přibylo v České republice 2 811 fyzických osob podnikatelů, když jich 29 142 zahájilo svoji činnost a 26 331 jich naopak svoji činnost ukončilo. V jednotlivých krajích přitom panují velké rozdíly v oblibě této formy podnikání. Zatímco Praha stále zaznamenává silný přírůstek fyzických osob podnikatelů (FOP), v Karlovarském či Ústeckém kraji více lidí podnikatelskou činnost ukončilo, než zahájilo. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Podle Registru ekonomických subjektů došlo v letech 2013, 2009 a 1993 k výrazným poklesům počtu fyzických osob podnikatelů, které však byly způsobeny čištěním a aktualizací dat v tomto registru. Pokud tedy od těchto tří let odhlédneme, přibylo v prvním pololetí 2017 vůbec nejméně fyzických osob podnikatelů za všechna první pololetí od vzniku samostatné České republiky,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau s tím, že ve druhé polovině roku tradičně přibývá méně FOP, především z důvodu rušení podnikatelských oprávnění ke konci roku.

Mezi jednotlivými kraji přitom panovaly velké rozdíly v poměru počtu vzniklých i zaniklých podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby. Zatímco v Praze za první pololetí 2017 vzniklo na každých 10 zaniklých FOP 16 nových a na Vysočině 13, v Karlovarském kraji to bylo pouze 7 nových FOP na 10 zaniklých a v Ústeckém kraji potom 9 nových FOP na 10 zaniklých. V dalších krajích počet fyzických osob podnikatelů stagnoval, nebo se mírně zvyšoval.

Zajímavý je rostoucí zájem o specializované a vědecké profese. V prvním pololetí 2017 v odvětví informační a komunikační činnosti vzniklo čtyřnásobně více FOP než kolik jich zaniklo (43 vzniklých na 10 zaniklých). Následují profesní, vědecké a technické činnosti s 18 vzniklými FOP na 10 zaniklých. Naopak v obchodě, ubytování a stravování, dopravě či stavebnictví se počet FOP snížil.

Z pohledu absolutních čísel vzniklo během prvního pololetí roku 2017 nejvíce fyzických osob podnikatelů v odvětví obchod (téměř 6 tisíc), a v profesních, vědeckých a technických činnostech (téměř 5 tisíc). V témže období zaniklo nejvíce FOP v odvětví obchod (téměř 8 tisíc) a ve stavebnictví (kolem 4 tisíc).

Během prvního pololetí roku 2017 začalo nejvíce fyzických osob podnikat opět v Praze (4 595), ve Středočeském kraji (3 863) a v Jihomoravském kraji (3 248). Nejméně potom v Karlovarském kraji (646 nových FOP). Nejvíce jich naopak ukončilo svoji činnost ve Středočeském kraji (3 473), v Moravskoslezském kraji (3 203) a v Praze (2 944). Nejvyšší čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů zaznamenala v prvním pololetí 2017 Praha (1 651), Středočeský kraj (390) a Jihomoravský kraj (353). Počet podnikatelů se snížil v Karlovarském kraji (o 324), Ústeckém kraji (o 243), Moravskoslezském kraji (o 91) a v Plzeňském kraji (o 17).

Nejčastěji s podnikáním v prvním pololetí začínali mladí lidé ve věku 18–30 let (48 %) následovaní třicátníky. 75 % nových fyzických osob podnikatelů byli lidé mladší 40 let. Lidé nad šedesát let se do podnikání příliš nehrnou, na vzniklých FOP se tato věková kategorie podílela jen 2 %, zato na zaniklých hned 40 %. Naopak FOP ve věku mezi 18 a 30 lety podnikání často neruší, z celkového počtu zaniklých tvořili pouhých 9 %. Téměř dvě třetiny zaniklých podnikatelských oprávnění byly založeny před rokem 2000 a  na trhu tak působily déle než 16 let.

Muži se pouštěli do podnikání častěji než ženy (v poměru 62:38), mnohem více však své podnikání také rušili (75 % zaniklých FOP náleželo mužům). Podíl žen mezi FOP se tak v prvním pololetí letošního roku mírně zvýšil.

V červnu letošního roku vzniklo 2 331 fyzických osob podnikatelů (o 2,5 tisíce méně než v předchozím měsíci) a zároveň jich 2 880 zaniklo (o 421 méně než v předchozím měsíci). V červnu se počet fyzických osob podnikatelů snížil, na 10 zaniklých fyzických osob podnikatelů připadlo pouze 8 nových.

Nejvíce fyzických osob začalo v červnu letošního roku podnikat v Praze (376), a ve Středočeském kraji (332), nejméně to bylo v Karlovarském kraji (52), v Libereckém a Pardubickém kraji (shodně 85). Nejvíce FOP zaniklo v Moravskoslezském kraji (397), ve Středočeském kraji (392) a v Jihomoravském kraji (316).

Graf 1: Počet vzniklých fyzických osob podnikatelů na deset zaniklých (1. pol. 2017)

Graf 2: Počet vzniklých fyzických osob podnikatelů na deset zaniklých (červen 2017)

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau