Vzniky a zániky ekonomických subjektů v České republice

5. 9. 2017 – Analýzy
Zpět ke všem článkům

Registr ekonomických subjektů, který je veden v Českém statistickém úřadu, je důležitým informačním zdrojem s řadou možností jeho využití pro ekonomicko-organizační analýzy. Obsahuje základní údaje o každém ekonomickém subjektu založeném v ČR. Ekonomický subjekt je jeden ze základních pojmů ekonomie, resp. ekonomické teorie. V závislosti na zvoleném modelu rozlišuje ekonomická teorie následující typy ekonomických subjektů: domácnosti, firmy, stát, finanční instituce, zahraniční subjekty, atd.

Podle definice Českého statistického úřadu je ekonomickým subjektem právnická osoba, fyzická osoba – podnikatel a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. V registru ekonomických subjektů jsou o každém ekonomickém subjektu evidovány jeho základní popisné charakteristiky, jako je například datum založení, datum zániku, právní forma, identifikační číslo, atd. Registr ekonomických subjektů (dále také pod zkratkou RES) je veden Českým statistickým úřadem podle §20 zákona č.89/1995 Sb., tj. podle zákona o statistické službě. V registru ekonomických subjektů je pro každý ekonomický subjekt zapsáno cca 20 údajů, viz §20, odst.1 až 4 zákona. Údaje jsou rozděleny na veřejné a neveřejné. Veřejné údaje se poskytují každému, kdo o to požádá.

Kompletní analýzu naleznete ZDE