Významní poskytovatelé finančních služeb zvyšují kontrolu spolehlivosti jejich distribuce

16. 9. 2014 – Registr poradců - ELIXIR
Zpět ke všem článkům

Do registru poradců ELIXIR přistoupilo pět významných společností finančního trhu – Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Equa bank, Hypoteční banka a UniCredit Bank. Registr ELIXIR již eviduje informace o více než 14 tisících subjektů, což odpovídá odhadem třetině aktivně působících finančních poradců v ČR. Díky registru dokážou zapojené instituce lépe odlišit spolehlivé poradce od těch problémových. Cílem projektu je samoregulace trhu a zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti českého trhu finančního poradenství.

Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny si od vstupu do registru ELIXIR slibuje hned několik vzájemně propojených přínosů: „Před započetím spolupráce všechny potenciální obchodníky důkladně prověřujeme, jedná se o tzv. screening. Registr ELIXIR nám tak poskytne další možnosti, jak ještě efektivněji odhalovat zprostředkovatele, kteří své nekvality již prokázali u jiných finančních institucí. Hlavně ale věříme v další zvýšení spokojenosti klientů s našimi službami v oblasti zprostředkování pojištění.“

Česká spořitelna disponuje početnou externí sítí poradců, která významně přispívá k obchodním výsledkům banky. Lenka Novotná, ředitelka odboru Compliance, prevence finanční kriminality a podvodného jednání z České spořitelny k tomu dodává: „Vstupem do registru ELIXIR bychom chtěli dosáhnout zkvalitnění portfolia našich spolupracujících externích poradců. Sami jsme již dříve implementovali vlastní systém pro řízení externích partnerů, a data z registru naše současné možnosti dále posílí. Například sdílením dat o nekorektním jednání konkrétních poradců můžeme snížit pravděpodobnost vzniku dalšího takového jednání, což bude mít příznivý dopad jak na banku, tak na naše klienty.“

Přistupující banky a pojišťovny díky informacím z registru poradců ELIXIR mohou zvýšit kontrolu svých prodejních kanálů. „Plánujeme informace o kvalitě sjednávaného portfolia jednotlivých poradců dále využívat v individualizovaném přístupu k prodejcům,“ uvedl Petr Baláži, šéf oddělení Řízení úvěrových rizik z Equa bank.

Vladimír Vojtíšek, ředitel odboru Řízení rizik z Hypoteční banky říká: „Za každým naším prodaným produktem je nejen profit pro banku, ale i konkrétní životní příběh klienta. O to důležitější pro nás je, aby klienti dostávali správné produkty a správné poradenství. Podporujeme proto certifikaci poradců, ale i průběžný monitoring jejich činnosti. Informace o poradcích jsme dosud interně vyhodnocovali, ELIXIR nám je umožňuje vzájemně sdílet s dalšími institucemi a získat ještě lepší přehled.“

„Registr zajišťuje výměnu dat o kvalitativních ukazatelích, profesní historii a nevypořádaných závazcích zprostředkovatelů finančních služeb,“ řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. Vzhledem k vysoké fluktuaci osob v oboru si tak členové registru ELIXIR mohou snížit riziko přijetí nesolidních poradců. Podle informací společnosti CRIF – Czech Credit Bureau za poslední tři roky v průměru 15 % (a u některých společností až 30 %) finančních poradců registrovaných u ČNB každoročně mění společnost, pro niž pracuje.

„Jak ukazují statistiky naší společnosti, 5 tisíc finančních poradců je přímo v insolvenci, čelí exekuci nebo jiným, velmi závažným problémům a přibližně desetina z celkového počtu poradců registrovaných u ČNB – konkrétně 15 tisíc z nich – vykazuje určité varovné informace v systému obchodních informací cribis.cz,“ uvedl Petr Kučera„Solidní společnosti tak hledají cestu, jak prostor pro neetické chování některých finančních poradců či makléřů omezit a věříme, že i právě proto narůstá poptávka po členství v registru poradců ELIXIR,“ doplnil Petr Kučera.

Primárním cílem projektu registru poradců ELIXIR bylo vytvořit důvěryhodný a hojně využívaný informační zdroj po vzoru fungování Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, který ve své každodenní činnosti budou využívat všechny složky zapojené v procesu poskytování finančních služeb: poradenské a makléřské společnosti, poskytovatelé finančních služeb i poradci samotní – aby si aktivně budovali svoji profesní historii na trhu finančního poradenství. Díky vstupu významných poskytovatelů bankovních produktů je tento cíl opět blíže svému naplnění.