Ve 3. čtvrtletí zbankrotovalo 198 obchodních společností, nejméně za posledních 8 let

6. 10. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 3 809, nejméně za 5 let. V září letošního roku bylo vyhlášeno 77 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) a 1370 osobních bankrotů. Během třetího čtvrtletí tohoto roku potom bylo vyhlášeno 198 bankrotů obchodních společností, 1591 bankrotů FOP a 3809 osobních bankrotů. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů ve třetím čtvrtletí letošního roku byl ve všech sledovaných kategoriích rekordně nízký. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů za jedno čtvrtletí byl nejnižší od prvního čtvrtletí  roku 2014 a počet bankrotů obchodních společností za jedno čtvrtletí byl dokonce nejnižší za 8 let.

Podobně nízké byly i počty podaných návrhů na bankrot. Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo podáno 2 023 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, což je o 375 méně než v předešlém čtvrtletí. Zároveň bylo podáno 278 návrhů na bankrot obchodních společností. To je o 29 méně než v předešlém čtvrtletí a zároveň nejméně od roku 2008. „Vývoj v oblasti firemních bankrotů je již delší dobu ovlivněn především dobrou situací české ekonomiky, nízkou mírou nezaměstnanosti, posilováním vývozu a nízkými úrokovými sazbami. Vzhledem k nízkým počtům bankrotů vyhlášených během posledního roku lze očekávat, že celkový počet bankrotů obchodních společností bude letos nejnižší od roku 2008,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

V období posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 890 bankrotů obchodních společností, tedy o 139 méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 7 179 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 1 055 méně než v předcházejících 12 měsících. Počet bankrotů se tak u obchodních společností meziročně snížil o 14 % a u fyzických osob podnikatelů o 13 %.

Počet bankrotů obchodních společností v posledních 12 měsících se meziročně snížil ve všech krajích s výjimkou Jihomoravského, ve kterém zbankrotovalo 133 společností, o pětinu více než v předešlém období, kdy jich bylo 111. Naopak ve Zlínském kraji se počet bankrotů snížil téměř o 43 %, v Jihočeském kraji o 39 % a Plzeňském kraji o 35 %.

U bankrotů fyzických osob podnikatelů zaznamenal největší meziroční pokles Královéhradecký kraj, ve kterém se jejich počet snížil o 29 %, Pradubický kraj, který zaznamenal pokles o 24 %, a kraje Ústecký a Středočeský, kde se počet bankrotů FOP v posledních 12 měsících snížil oproti předešlému období o 17 %. V žádném kraji se přitom jejich počet nezvýšil.

Osobní bankroty 

V září bylo vyhlášeno 1 370 osobních bankrotů a zároveň bylo podáno 1 468 návrhů na osobní bankrot. Během celého třetího čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 3 809 osobních bankrotů, což je nejméně od konce roku 2011. Zároveň bylo podáno 4 376 návrhů na osobní bankrot, což je také nejméně za posledních 5 let, konkrétně od 3. čtvrtletí 2011.

„Vývoj počtu osobních bankrotů je v posledních dvou letech stabilizovaný s mírnými výkyvy oběma směry. Dlouhodobý trend ale zůstává stále pozitivní, což souvisí s nízkou nezaměstnaností a s rostoucími reálnými platy. Díky tomu se snižuje počet lidí, kteří nezvládají splácet své závazky v takové míře, že jsou nuceni podat návrh na osobní bankrot,“ dodává Věra Kameníčková.

Od října do září přitom bylo vyhlášeno celkem 16 324 osobních bankrotů, tedy o 494, respektive 3 % méně než v předešlém období. V průměru tak bylo v posledním roce vyhlášeno 1 360 osobních bankrotů měsíčně.

Počet osobních bankrotů se v tomto období meziročně nejvíce snížil v Pardubickém kraji, (-14 %), Jihomoravském kraji (-11 %) a ve Středočeském kraji (-10 %). V některých krajích se však naopak zvýšil, nejvíce v Libereckém kraji (+13 %) a v Plzeňském kraji (+11 %).

 Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů

Graf 3: Vývoj počtu osobních bankrotů a návrhů na osobní bankrot

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau