V roce 2015 povolily soudy 7 173 oddlužení fyzických osob podnikatelů, téměř desetkrát více než v roce 2011

29. 3. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Za posledních 5 let vyhlásilo bankrot téměř 24 tisíc fyzických osob podnikatelů. Během posledních pěti let vyhlásilo bankrot 23 715 fyzických osob podnikatelů. U 20 034 případů, tedy 84 %, umožnily příslušné soudy podnikatelům tzv. oddlužení, obdobu osobního bankrotu. Zatímco v roce 2011 povolily soudy oddlužení pouze 60 % žadatelů, v roce 2015 mělo již 90 % všech bankrotů fyzických osob podnikatelů formu oddlužení. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Nejvíce oddlužení povolil KS v Ostravě

Oddlužení fyzické osoby podnikatele má stejné parametry jako osobní bankrot. O jeho povolení rozhoduje příslušný soud a konkrétní osoba musí během pěti let splatit alespoň 30 % objemu svého dluhu. Věřitelé tak mají šanci obdržet zpět alespoň část dlužné částky. Často jde totiž o pohledávky, které nebyly v rámci insolvenčního řízení uspokojeny“, říká Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

V roce 2015 povolily soudy oddlužení celkem 7 173 fyzickým osobám podnikatelům. Nejvíce oddlužení proběhlo u Krajského soudu v Ostravě, který rozhoduje o fyzických osobách podnikatelích, jež mají sídlo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Za rok 2015 povolil tento soud 1 380 oddlužení, což je 19 % všech oddlužení v České republice. Následoval Krajský soud v Ústí nad Labem (Ústecký a Liberecký kraj), který povolil 1 264 oddlužení, tedy 18 % z celkového počtu. Naopak pouhá 4 % oddlužení v rámci celé České republiky proběhlo u Městského soudu v Praze, který v roce 2015 povolil 294 případů.

Soudy povolují oddlužení stále častěji

Podíl oddlužení na bankrotech fyzických osob podnikatelů stále roste. V roce 2011 soudy povolily oddlužení u 60 % bankrotujících fyzických osob podnikatelů, v roce 2013 u 80 % a v roce 2015 již u 90 % všech případů. Snižují se také rozdíly mezi jednotlivými krajskými soudy co do úspěšnosti žadatelů o oddlužení. V roce 2015 byli nejúspěšnější žadatelé u Krajského soudu v Ústí nad Labem a u Krajského soudu v Českých Budějovicích, které povolily oddlužení 94 % všech žadatelů. Naopak u Městského soudu v Praze uspělo pouze 84 % žadatelů. V roce 2013 však Krajský soud v Ústí nad Labem povolil 86 % žádostí, zatímco Městský soud v Praze pouze 53 % žádostí. Podíl úspěšných žádostí o oddlužení se tedy v roce 2013 lišil v regionech až o 33 procentních bodů, zatímco v roce 2015 pouze o 10 procentních bodů.

Dynamika růstu počtu oddlužení se prudce snížila

 „Od roku 2011 počet oddlužení fyzických osob podnikatelů dynamicky rostl. Mezi lety 2011 a 2012 vzrostl o 225 % a v následujících letech dosahoval meziroční nárůst vždy více než 70 %. Tento trend se však v roce 2015 zastavil, když meziroční nárůst počtu oddlužení dosáhl pouhých šesti procent,“ dodává Věra Kameníčková.