V prosinci bylo v pohostinství zahájeno 2099 živností a ukončeno či přerušeno 2882 živností

17. 1. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Živnostenská aktivita je z pohledu zakládání a ukončování živností víceméně cyklická. Nadprůměrně vysoká aktivita v oblasti živnostenských oprávnění pro provozování hostinské činnosti, která započala v říjnu roku 2016 a zrychlila v listopadu, pokračovala také v prosinci loňského roku. V prosinci bylo nově založeno nebo obnoveno 2099 živností a přerušeno či ukončeno 2882 živností v oblasti pohostinství. Na rozdíl od jiných segmentů podnikání typických pro fyzické osoby podnikatele došlo v pohostinství v posledních třech měsících roku 2016 k výraznému zvýšení aktivity podnikatelů oproti dlouhodobému průměru segmentu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau. Analýza přitom porovnávala živnostenskou aktivitu v segmentech hostinská činnost, truhlářství, vodoinstalatérství, autoservisy a zednictví.

I když mezi jednotlivými sledovanými živnostmi existují někdy i výrazné rozdíly, u všech jsou patrné dva trendy. Živnostenská aktivita je z pohledu zakládání a ukončování živností víceméně cyklická. V zimních měsících dochází každoročně k nárůstu počtu přerušených či ukončených živností, zatímco v jarních měsících podnikatelé tyto přerušené živnosti naopak obnovují nebo zakládají nové. „Důvodem je snížená poptávka v zimních měsících, která neumožňuje živnostníkům generovat dostatečné zisky. Proto se někteří z nich rozhodbou svoji živnost přerušit a věnovat se v tomto období jiným činnostem. V posledních několika letech jsme však svědky snižujícího se počtu těchto cyklicky přerušovaných a obnovovaných živností. Důvodem je zlepšující se ekonomická situace a vyšší poptávka po službách živnostníků i během zimy,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společnosti CRIF.

Situace v oblasti pohostinství je však částečněodlišná. I zde docházelo v minulých letech k cyklickým výkyvům s vrcholy aktivity v zimních a jarních měsících, ovšem tyto výkyvy byly mnohem menší než u jiných sledovaných živností. V porovnání s minulými lety se však v pohostinství v posledních měsících roku 2016, na rozdíl od jiných sledovaných oblastí, zvýšil počet přerušených a ukončených živností na jedné straně a počet obnovených a nově založených živností na straně druhé. Ve 4. čtvrtletí loňského bylo obnoveno nebo nově založeno přes 5,5 tisíce živností a necelých osm tisíc živností bylo ukončeno nebo přerušeno. Celkem tedy bylo založeno, obnoveno, přerušeno či ukončelo téměř 13 500 živností v segmentu pohostinství, což je nejvíce za poslední 4 roky. „V posledním čtvrtletí loňského se tedy počet aktivních živností snížil o 2 300, což není vzhledem k celkové aktivitě vysoké číslo. V roce 2014 například v tomto období ubylo 2 200 živností, přičemž aktivita z pohledu rušení a zakládání nových živností byla o třetinu nižší. V tuto chvíli proto nelze jednoznačně tvrdit, že legislativní změny z konce minulého roku vedly k nadprůměrnému úbytku hostinských živností. Můžeme se však domnívat, že jejich důsledkem mohla být zvýšená aktivita v oblasti zakládání a rušení živností, která mohla mít u části podnikatelů spekulativní charakter“, dodává Jan Cikler.

Hostinská činnost je přitom specifická ještě jednou věcí. Více než třetina subjektů, které podnikají v pohostinství, má aktivní ještě nějakou další činnost. Po ukončení živnosti v pohostinství nadále podniká 35 % subjektů, což je spolu s provozovateli autoservisů, kteří se po ukončení činnosti věnují ještě dalšímu podnikaní ve 33 % případů, zdaleka nejvíce. Naopak mezi zedníky zůstává po ukončení živnosti podnikat v jiném oboru pouze 9 % subjektů.

Graf 1: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

 

Graf 2: Meziměsíční rozdíl počtu aktivních živností za poslední 4 roky

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau