V pololetí bylo vyhlášeno nejméně bankrotů obchodních společností od roku 2008

14. 7. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet osobních bankrotů v červnu byl nejnižší za 6 let. V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, což je nejméně za posledních šest let. Dále bylo vyhlášeno 58 bankrotů obchodních společností a 456 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Zároveň bylo podáno 203 návrhů na bankrot obchodních společností, 1 085 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 192 návrhů na osobní bankrot. Ve všech třech kategoriích se návrhy na bankrot skokově zvýšily. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností se v červnu meziměsíčně zvýšil z 53 na 58 bankrotů, což je v dlouhodobém srovnání stále velmi nízká hodnota. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se potom meziměsíčně naopak zvýšil o 69 na 203 návrhů.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziměsíčně snížil, konkrétně o 58 bankrotů, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se v červnu oproti předešlému měsíci zvýšil, a to o 361 návrhů. Jde o historicky nejvyšší počet návrhů na bankrot podnikajících fyzických osob.

„Z makroekonomického hlediska není k výraznému zvýšení počtu návrhů na bankrot důvod. Vzhledem k tomu, že v červnu došlo ke skokovému nárůstu počtů návrhů na bankrot ve všech sledovaných kategoriích, může tento výkyv souviset s účinností novely insovenčního zákona platné od začátku července. Ta mj. reguluje subjekty , které poskytují služby související s institutem oddlužení a zajišťuje intenzivnější ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy na bankrot obchodních psolečností.  V červenci proto očekáváme snížení počtu návrhů na bankrot ve všech kategoriích,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Během prvního pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 414 bankrotů obchodních společností. To je o 66 méně než v prvním pololetí 2016 a zároveň vůbec nejméně bankrotů za jedno pololetí od začátku roku 2008. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl v prvním pololetí 2017 počtu 3 277, o 523 bankrotů méně než ve stejném období roku 2016.

V prvním pololetí bylo zároveň podáno 855 návrhů na bankrot obchodních společností, o 87 návrhů méně než v pvním pololetí 2016. Jde historicky o druhý nejnižší počet návrhů na bankrot obchodních společností od roku 2008. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů dosáhl v prvním pololetí 4 549, tedy o 127 méně než o rok dříve. „Pololetní statistiky, stejně jako statistiky počtu bankrotů za období posledních 12 měsíců, ukazují přetrvávající pozitivní trend v oblasti bankrotů podnikatelských subjektů. U obchodních společností dokonce v červnu poprvé v historii klesl počet bankrotů v posledních 12 měsících pod 850, konkrétně na 838 bankrotů,“ dodává Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo zároveň vyhlášeno 6 499 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 15 %, respektive 1 117 bankrotů méně než v předešlém období. Počet návrhů na bankrot obchodních společností činil v posledních 12 měsících 1 706 návrhů, o 11 % (220 návrhů) méně  než v předchozím období. U fyzických osob podnikatelů se jejich počet snížil o 675 na 8 693 návrhů.

V červnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (18 bankrotů), ve stavebnictví (11 bankrotů) a v sektoru služby převážně pro podniky (7 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v odvětví zemědělství a dobývání, pouze dva bankroty byly vyhlášeny v sektoru ubytování a stravování.

V červnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Ústeckém kraji (69 bankrotů), ve Středočeském kraji (68 bankrotů) a v Hradci Králové (47 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo vyhlášeno v Olomouckém kraji (6 bankrotů).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v červnu nejčastěji vyhlašovány v Ústeckém kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 69, a téměř shodně ve Středočeském kraji, kde šlo o 68 bankrotů. Nejméně to naopak bylo v Olomouckém kraji (6 bankrotů) a ve Zlínském kraji (11 bankrotů).

Osobní bankroty 

V červnu bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, o 280 méně než v květnu a nejméně od července 2011. Zároveň bylo podáno 2 192 návrhů na osobní bankrot, o 698 více než o měsíc dříve a nejvíce od prosince 2013.

Od července roku 2016 do června 2017 bylo vyhlášeno 14 723 osobních bankrotů, nejméně od července 2012. V meziročním srovnání jde o pokles o  1 911 bankrotů, tedy o 11 %. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 6 %, když dosáhl počtu 18 247 návrhů, o 1 235 méně než v předešlém období.

„Počty osobních bankrotů dlouhodobě kolísají více než počty bankrotů podnikatelských subjektů. Výrazný červnový propad v počtu osobních bankrotů je však přesto poměrně nečekaný, jelikož měsíční počty vyhlášených bankrotů se v posledním roce pohybují okolo hranice 1 200 bankrotů měsíčně. V dalších měsících proto čekáme návrat k průměrným hodnotám. U počtu návrhů na osobní bankrot čekáme po skokovém zvýšení jejich pokles.“ dodává Věra Kameníčková.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankrot obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů

Graf 3: Vývoj počtu osobních bankrotů a návrhů na osobní bankrot

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau