V lednu zbankrotovalo 84 obchodních společností, 594 fyzických osob podnikatelů a 1 233 lidí

6. 2. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet daných návrhů na bankrot byl v lednu rekordně nízký. V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 84 bankrotů obchodních společností, 594 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 233 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 120 návrhů na bankrot obchodních společností, 626 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 233 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností v lednu meziměsíčně vrostl o 27 bankrotů. Naopak  počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně snížil ze 133 návrhů na 120 a byl tak nejmenší za posledních 9 let.

Počet bankrotů se meziměsíčně zvýšil také u fyzických osob podnikatelů, oproti prosinci 2016 byl vyšší o 62 bankrotů. Počet návrhů na bakrot fyzických osob podnikatelů se v lednu meziměsíčně naopak snížil o 52 a dosáhl výše 626 návrhů, což je nejméně za poslední tři roky. „Počet návrhů na bankrot se v lednu oproti prosinci každoročně snižuje a letošní rok není výjimkou. Předlužení podnikatelé a společnosti se častěji snaží udělat pomyslnou tečku za svým podnikáním na konci kalendářního roku než na začátku toho nového,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v lednu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodě (20 bankrotů), ve stavebnictví (17 bankrotů) a v průmyslu (16 bankrotů). Nejméně naopak v odvětvích zemědělství a dobývání (2 bankroty), doprava, skladování a cestovní kanceláře (4 bankroty) a v segmentu ostatní služby (4 bankroty).

Z hlediska krajů bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (40 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (9 bankrotů). Źádný bankrot nebyl vyhlášen v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském kraji.

V období posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 930 bankrotů obchodních společností, což je o 42 bankrotů, respektive 4 % méně než v předcházejícím období. V průměru v posledních 12 měsících zbankrotovalo 19,5 obchodních společností z každých 10 tisíc. Více bankrotovaly společnosti v Královéhradeckém a Jihočeském kraji (28 bankrotů na 10 tisíc společností), nejméně naopak společnosti v Plzeňském a Karlovarském kraji (16 bankrotů na 10 tisíc společností).

Počet bankrotů se meziročně snížil ve většině krajů. Zvýšil se na Vysočině, kde vzrostl o 43 %, v Praze (meziročně +8 %) a v Ústeckém kraji (meziročně +3 %). Největší pokles zaznamenal Zlínský kraj, konkrétně o 32 %. V Plzeňském kraji se potom počet bankrotů snížil o 24 %.

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v lednu nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 81, a ve Středočeském kraji, kde šlo o 77 bankrotů. Nejméně to naopak bylo v kraji Vysočina (17 bankrotů) a ve Zlínském kraji (24 bankrotů).

Od února 2016 do ledna 2017 bylo také vyhlášeno 6 986 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 915 méně než v předešlém období. V meziročním srovnání jde o pokles o 12 %. Meziročně se přitom počet bankrotů FOP snížil ve všech krajích kromě Moravskoslezského, kde se jejich počet nezměnil. Největší pokles zaznamenali ve Středočeském kraji (o 20 %) a v Královéhradeckém kraji (o 17 %).

Osobní bankroty 

V lednu bylo vyhlášeno 1 286 osobních bankrotů, tedy o 176 více než v prosinci. Zároveň bylo podáno 1 233 návrhů na osobní bankrot, o 259 méně než o měsíc dříve. „Leden je dlouhodobě měsícem s nejmenšími počty podaných návrhů na bankrot, což platí i u osobního bankrotu. Poslední tři roky je dokonce v lednu podáváno méně návrhů na osobní bankrot, než činí počet vyhlášených bankrotů. Prosinec zase bývá měsícem, ve kterém je vyhlášeno nejméně osobních bankrotů v rámci daného roku,“ říká Věra Kameníčková.

Od února roku 2016 do ledna 2017 bylo vyhlášeno 16 042 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o 488 bankrotů, tedy o 3 %. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 6 %, když dosáhl počtu 18 726 návrhů, o 1 250 méně než v předešlém období.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau