V dubnu bylo vyhlášeno 1 523 osobních bankrotů, nejvíce za posledních 13 měsíců

12. 5. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně snížil o 7 %. V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností, 690 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 523 osobních bankrotů. Oproti březnu je počet bankrotů vyšší ve všech kategoriích. Naopak počet bankrotů za posledních 12 měsíců je ve všech sledovaných kategoriích nižší než v předcházejícím období. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V dubnu roku 2016 bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností a 690 bankrotů fyzických osob podnikatelů, z nichž tvořilo 93 % případů oddlužení. Počet bankrotů se v obou kategoriích oproti minulému měsíci zvýšil. V případě obchodních společností jde o nárůst o 6 bankrotů, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se zvýšil oproti březnu o 126 a byl tak nejvyšší od července 2015.

Oproti březnu se však snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností, kterých bylo podáno 146, tedy o 16 méně než o měsíc dříve. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se o tři zvýšil na 839 návrhů.

Za poslední rok, tedy v období od května 2015 do dubna 2016 bylo vyhlášeno 916 bankrotů obchodních společností, což je o 255 méně než v předchozím období. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl za poslední rok 7 649 bankrotů, což je o 597 bankrotů, respektive 7 % méně než v minulém období. Počet bankrotů po odpočtu oddlužení se potom ve stejném období meziročně snížil o 24 %.

„V dubnu jsme pozorovali pokračující pozitivní trend meziročního poklesu bankrotů fyzických osob podnikatelů. V lednu letošního roku došlo vůbec poprvé od roku 2008 k jejich meziročnímu poklesu, který činil 1 %. V únoru již tento pokles činil 3 % a v březnu a dubnu shodně 7 %. Pokles bankrotů po odpočtu oddlužení se potom prohloubil z lednových 17 % na dubnových 24 %, což je také pozitivní zpráva,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Oddlužení fyzických osob podnikatelů probíhá stejným způsobem jako osobní bankrot. Dlužník musí před soudem prokázat, že je schopný splatit během 5 let minimálně 30 % svých závazků vůči věřitelům. Ti také musí s touto formou vypořádání souhlasit. Není přitom podstatné, jestli jde o dluhy z podnikání nebo jiné závazky. Oproti tomu bankrot fyzické osoby podnikatele probíhá stejným způsobem jako bankrot obchodní společností. Na majetek dlužníka je vyhlášen konkurz a z výnosů zpeněžení tohoto majetku jsou poměrným způsobem vypořádány nároky věřitelů, kteří se do konkurzu připojili. „Na oddlužení fyzické osoby podnikatele obvykle věřitelé přistoupí, pokud hrozí, že návrh na konkurz bude zrušen pro nedostatek majetku dlužníka. Pětileté období pak věřiteli dává šanci, že alespoň část z jeho pohledávek za dlužníkem bude splacena,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (1 042 bankrotů) a ve Středočeském kraji (907 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (280 bankrotů) a ve Zlínském kraji (302 bankrotů).

Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil v sedmi krajích, nejvíce to bylo v Pardubickém kraji (- 23 %) a v Ústeckém kraji (- 22 %). K nejvyššímu růstu došlo ve Středočeském kraji (+ 14 %) a v Jihomoravském kraji (+ 11 %).

Osobní bankroty

V dubnu bylo vyhlášeno 1 523 osobních bankrotů, což je o 266 více než v březnu a zároveň nejvíce od března minulého roku. V dubnu bylo také podáno 1 714 návrhů na osobní bankrot, což je o 42 více než v březnu.

Od května roku 2015 do dubna roku 2016 bylo vyhlášeno 16 373 osobních bankrotů (o 1 316 méně než v předchozím období). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 7 %. O stejné procento se snížil také počet návrhů na osobní bankrot, kterých bylo podáno 19 538, což je o 1 422 méně než v předešlém období.

„Meziroční pokles počtu návrhů na osobní bankrot se stejně jako meziroční pokles vyhlášených osobních bankrotů mírně snižuje. Zda bude zpomalování nadále pokračovat, nelze v tuto chvíli odhadovat, nicméně vysoké hodnoty z let 2013 a 2014 se opakovat nebudou,“ dodává Věra Kameníčková.

Na 10 000 obyvatel připadlo v posledním roce 15,6 osobních bankrotů. Více to bylo v Karlovarském kraji (29 bankrotů) a v Ústeckém kraji (29,5 bankrotu). Méně než průměr vykázal kraj Vysočina (7 bankrotů) a Praha (9 bankrotů).

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů obchodních společností a fyzických osob podnikatelů

Graf 2: Vývoj počtu osobních bankrotů a návrhů na osobní bankrot

Zdroj: CRIF – Czech Credti Bureau