V dubnu bylo vyhlášeno 1 121 osobních bankrotů

4. 5. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Zároveň bylo vyhlášeno 69 bankrotů obchodních společností a 500 bankrotů fyzických osob podnikatelů. V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 69 bankrotů obchodních společností, 500 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 121 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 137 návrhů na bankrot obchodních společností, 631 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 334 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností v dubnu meziměsíčně vzrostl o jeden bankrot, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 11 návrhů.

Počet bankrotů se naopak meziměsíčně snížil u fyzických osob podnikatelů, a to o celých 200 bankrotů. Počet návrhů na bakrot fyzických osob podnikatelů se v dubnu také výrazně snížil, konkrétně o 186 návrhů.

„Po březnu, kdy jsme zaznamenali poměrně výrazný jednorázový nárůst počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů i návrhů na jejich bankrot, se jejich počet vrátil pod dvanáctiměsíční průměr, který aktuálně činí 566 bankrotů FOP a 704 návrhů na jejich bankrot. U obchodních společností je potom situace nadále příznivá a nedochází zde v posledních měsících k žádným velkým výkyvům ani na jednu stranu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Dlouhodobě stabilní situaci v oblasti firemních bankrotů ilustruje také srovnání jejich počtu v delším období. V období posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 915 bankrotů obchodních společností, což je pouze o jeden bankrot méně než v předešlém období. Naopak počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně snížil o 11 %, konkrétně ze 7 649 na 6 795 bankrotů.

Nejvíce bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (34 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (6 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl vyhlášen na Vysočině a v Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Z hlediska hlavních odvětví bylo potom v dubnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve stavebnictví (15 bankrotů), v průmyslu, obchodu a sektoru služby převážně pro podniky (shodně 12 bankrotů). Nejméně naopak v odvětvích doprava, skladování, CK a v ubytování a stravování (shodně 3 bankroty).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (227 bankrotů), stavebnictví (159 bankrotů) a průmysl (153 bankrotů), nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (31 bankrotů), doprava, skladování, CK (37 bankrotů) a ubytování a stravování (44 bankrotů).

V průměru v posledních 12 měsících zbankrotovalo 19,2 obchodních společností z každých 10 tisíc. Nejvíce bankrotů zaznamenaly společnosti podnikající ve stavebnictví (38,6 bankrotu) a v průmyslu (29,3 bankrotu). Nejméně potom společnosti z odvětví ostatní služby (12,1 bankrotu) a služby převážně pro podniky (14 bankrotů).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v dubnu nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 77, a ve Středočeském kraji, kde šlo o 71 bankrotů. Nejméně to naopak bylo ve Zlínském kraji (15 bankrotů) a na Vysočině (19 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (900 bankrotů) a ve Středočeském kraji (787 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (231 bankrotů) a ve Zlínském kraji (241 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském kraji (  21 %) a na Vysočině (  18 %). Naopak nejméně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil v Libereckém kraji (-2 % a v Jihomoravském kraji (- 3 %).

Osobní bankroty 

V dubnu bylo vyhlášeno 1 121 osobních bankrotů, tedy o 438 méně než v březnu. Zároveň bylo podáno 1 334 návrhů na osobní bankrot, o 404 méně než o měsíc dříve.

Od května roku 2016 do dubna 2017 bylo vyhlášeno 15 633 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o  740 bankrotů, tedy o 5 %. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 7 %, když dosáhl počtu 18 073 návrhů, o 1 465 méně než v předešlém období.

„Počet osobních bankrotů se po březnovém zvýšení vrátil na své tradičnější hodnoty z posledního období. V nejbližší době neočekáváme vzhledem k dobré kondici české ekonomiky a nízké nezaměstnanosti dlouhodobé výraznější zvyšování jejich počtu. Pravděpodobnější je naopak jejich další pozvolný pokles. Součet jejich počtu za posledních 12 měsíců, který byl v dubnu teprve podruhé od září 2012 nižší než 16 tisíc, by se měl pod touto hranicí v následujících měsících udržet,“ dodává Věra Kameníčková.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau