V březnu bylo vyhlášeno 1 559 osobních bankrotů, nejvíce od července 2015

11. 4. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Zároveň bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností a 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů. V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností, 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 559 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 126 návrhů na bankrot obchodních společností, 817 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 738 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností v březnu meziměsíčně klesl o 14 bankrotů, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně snížil ze 135 na 126 návrhů.

Počet bankrotů se naopak meziměsíčně zvýšil u fyzických osob podnikatelů. Jejich počet se oproti únoru zvýšil o 187 a dosáhl 700 bankrotů. Počet návrhů na bakrot fyzických osob podnikatelů v březnu meziměsíčně také vrostl, a to o 151 a dosáhl výše 817 návrhů.

„Zatímco počty bankrotů a návrhů na bankrot zůstávají u obchodních společností velmi nízké, u fyzických osob podnikatelů jsme v březnu zaznamenali jedny z nejvyšších hodnot za poslední dva roky. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů byl nejvyšší od dubna minulého roku a počet bankrotů podnikatelů dokonce nejvyšší od července 2015“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V období posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 926 bankrotů obchodních společností, tedy o 14 bankrotů, respektive 1 % méně než v předcházejícím období. Ve stejném období bylo vyhlášeno 6 985 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 707 méně než v předešlém období, což znamená v meziročním srovnání pokles o 9 %.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v březnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v oblasti obchodu (16 bankrotů), ve stavebnictví (15 bankrotů) a v průmyslu (10 bankrotů). Nejméně se jich naopak vyskytlo v odvětví doprava, skladování, CK (1 bankrot), v segmentu ostatní služby (3 bankroty) a v oblasti ubytování a stravování (3 bankroty).

Z hlediska krajů bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (19 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (11 bankrotů). Ve všech krajích došlo v březnu k minimálně jednomu bankrotu.

Počet bankrotů za uplynulých 12 měsíců se meziročně snížil v osmi krajích. V dalších pěti se jejich počet zvýšil, v jednom kraji počet stagnoval. Nejvíce se zvýšil v Karlovarském kraji, kde vzrostl o 55 %, a v  Libereckém kraji, kde nárůst činil 20 %. Naopak největší pokles zaznamenal Jihočeský kraj, konkrétně 32 %, a Královéhradecký kraj, kde pokles činil 20 %.

V průměru v posledních 12 měsících zbankrotovalo 19,5 obchodních společností z každých 10 tisíc. Více bankrotovaly společnosti v Libereckém a Jihočeském kraji (24 bankrotů na 10 tisíc společností), nejméně naopak společnosti v Karlovarském a Plzeňském kraji (17 bankrotů na 10 tisíc společností).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v březnu nejčastěji vyhlašovány v Ústeckém kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 84, a v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 78 bankrotů. Nejméně to naopak bylo ve Zlínském kraji (17 bankrotů), v Plzeňském kraji a na Vysočině (30 bankrotů).

Meziročně se přitom počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích kromě Libereckého kraje, kde vzrostl o 2 %, a Jihomoravského, kde se zvýšil o 9 %. Největší pokles byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 19 %).

Osobní bankroty 

V březnu bylo vyhlášeno 1 559 osobních bankrotů, tedy o 383 více než v únoru. Zároveň bylo podáno 1 738 návrhů na osobní bankrot, o 330 více než o měsíc dříve.

Od dubna roku 2016 do března 2017 bylo vyhlášeno 16 035 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o  265 bankrotů, tedy o 2 %. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 6 %, když dosáhl počtu 18 453 návrhů, o 1 150 méně než v předešlém období.

„Počet osobních bankrotů byl v březnu poměrně výrazně vzrostl a byl nejvyšší od března 2015. Předpokládáme však, že jde spíše o jednorázový výkyv a ne změnu pozitivního trendu ve vývoji osobních bankrotů,“ dodává Věra Kameníčková.

Graf 1: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty obchodních společností

Graf 2: Vývoj počtu bankrotů a návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau