Účetní závěrky chronicky nezveřejňuje 52 % společností

3. 8. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Nejhorší morálku mají společnosti v Praze, kde alespoň jednu závěrku za období 2009 až 2013 zveřejnilo jen 42 % firem, naopak nejpoctivěji zveřejňují v Královéhradeckém kraji (74 %). Velké rozdíly panují i mezi odvětvími: zatímco energetické společnosti závěrky většinou zveřejňují (84 %), ze společností zabývajících se obchodem tak učinilo pouhých 42 %. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Zveřejňování účetních závěrek zvyšuje transparentnost podnikání. Společnosti díky nim mohou odhadnout rizikovost obchodního partnera a spolehlivost jeho plateb či dodávek. „Nejde jen o nové obchodní partnery, ale i o ty stávající, jejichž podnikání se může velmi rychle zhoršit. Riziko podnikání nemusí stoupat jen v období recese, nýbrž i v podmínkách ekonomického růstu, protože někdo může přecenit své schopnosti, vyčerpat svůj potenciál, případně se mu mohou výrazně změnit podmínky podnikání,“ říká Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce disciplinované byly obchodní společnosti se sídlem v Královéhradeckém kraji. Z jejich celkového počtu jich v daném období zveřejnilo alespoň jednu účetní závěrku 74 %. Na druhé místo se dostaly společnosti se sídlem v Jihočeském kraji (64 %) a třetí v pořadí skončily společnosti se sídlem v kraji Vysočina (62 %). Nejhůře z tohoto hlediska dopadla Praha, kde závěrku zveřejnilo pouze 42 % společností, které zde mají sídlo. O něco málo lepší byly společnosti se sídlem ve Středočeském (46 %) a Olomouckém kraji (47 %). „S určitými výjimkami platí, že se s povinností zveřejňovat účetní závěrky lépe vyrovnaly ty kraje, ve kterých má sídlo méně společností, než ty, které jich mají více,“ komentuje Věra Kameníčková.

Obdobné rozdíly jako mezi kraji existují i u společností rozdělených podle odvětví, ve kterém podnikají. Zdaleka nejlepších výsledky vykázaly společnosti v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. Alespoň jednu účetní závěrku předalo za účetní období let 2009 až 2013 na Sbírku listin 84 % společností. Druhý nejlepší výsledek, i když se značným odstupem, měly společnosti v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (63 %) a dále v odvětví těžba a dobývání (61 %). Naproti tomu to bylo pouze 42 % společností v odvětví obchod, ve kterém podniká však téměř třetina všech společností. Jen o něco lépe dopadly společnosti v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti a nakládání s nemovitostmi (v obou případech shodně po 45 %).

Pozitivem je, že se situace ve zveřejňování účetních závěrek na Sbírce listin pomalu mění k lepšímu. V roce 2009 zveřejnilo závěrku v řádném termínu 25 % společnost, jejich podíl se postupně zvyšoval až na 30 % v roce 2013, tedy za čtyři roky o pět procentních bodů. S ročním zpožděním předává účetní závěrky do Sbírky listin necelá desetina společností.