CRIF: Tři čtvrtiny nových společností mají jednoho majitele, u starších firem je to pouze polovina

26. 3. 2019 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Češi nejraději podnikají sami bez společníků. Dvě třetiny obchodních společností v České republice mají pouze jednoho vlastníka. Trendem posledních let je přitom rostoucí individualizace a postupný nárůst počtu společností, které mají pouze jednoho majitele. Zatímco mezi společnostmi, které jsou na trhu 16 a více let, má jednoho vlastníka polovina firem, u společností fungujících 5 let a méně již tyto společnosti tvoří tři čtvrtiny všech firem na trhu.  Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zvěřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

V České republice existuje v současnosti 518 tisíc obchodních společností. Necelých 313 tisíc společností má jednoho majitele, 179 tisíc společností má dva a více majitelů a u 26 tisíc společností vlastníka nelze dohledat. Mezi společnostmi, které mají dva a více vlastníků, přitom dominují společnosti se dvěma vlastníky. Těch je v České republice téměř 125 tisíc, zatímco společností s více vlastníky je necelých 55 tisíc. Z celkového počtu firem v České republice, u kterých je možné dohledat majitele, tvoří společnosti s jedním vlastníkem téměř dvě třetiny (64 %), společnosti se dvěma vlastníky čtvrtinu (25 %) a společnosti s více vlastníky pouhou desetinu (11 %).

„Rostoucí individualizace lidí ve vztahu k podnikání může částečně souviset s odstraněním finanční bariéry pro založení společností s ručením omezeným na začátku roku 2014, kdy došlo ke snížení minimální výše základního kapitálu z 200 tisíc korun na jednu korunu. Nejde však o jediný důvod, protože tento trend je patrný již delší dobu. Pokud má společnost pouze jednoho vlastníka, leží rozhodování o záležitostech firmy pouze na jednom člověku. Je tak samozřejmě jednodušší, protože odpadávají mnohdy déletrvající diskuze a výměny názorů na určité aspekty směřování firmy. Odpovědnost je přesně daná a je nedělitelná,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že největší podíl společností s více vlastníky přitom pozorujeme u firem, které byly založeny ještě v 90. letech minulého století nebo na jeho přelomu.

Zatímco mezi společnostmi, které působí na trhu 16 let a déle, tvoří firmy se dvěma a více vlastníky téměř polovinu (48 %) všech společností na trhu, u společností, které jsou na trhu maximálně 5 let, už jejich podíl činí pouze jednu čtvrtinu (27 %).

Společnosti s více vlastníky mají nepatrně vyšší šanci, že vyrostou do takové míry, že jejich obrat překročí 10 milionů korun nebo že budou mít 10 a více zaměstnanců. U společností s jedním vlastníkem překročí roční obrat 10 milionů korun 12 % firem, zatímco u společností s více vlastníky jde o 15 %. Více než 10 lidí zaměstnává 7 % firem s jedním vlastníkem a 10 % firem s více vlastníky.

Největší podíl společností s jedním vlastníkem se nachází v Praze a v Jihomoravském kraji, kde tento podíl dosahuje dvou třetin (66 %). Naopak v Karlovarském kraji má jednoho vlastníka pouze 53 % společností a v Pardubickém kraji 58 % společností.

V České republice existuje v současnosti 518 tisíc obchodních společností. Necelých 313 tisíc společností má jednoho majitele, 179 tisíc společností má dva a více majitelů a u 26 tisíc společností vlastníka nelze dohledat. Mezi společnostmi, které mají dva a více vlastníků, přitom dominují společnosti se dvěma vlastníky. Těch je v České republice téměř 125 tisíc, zatímco společností s více vlastníky je necelých 55 tisíc. Z celkového počtu firem v České republice, u kterých je možné dohledat majitele, tvoří společnosti s jedním vlastníkem téměř dvě třetiny (64 %), společnosti se dvěma vlastníky čtvrtinu (25 %) a společnosti s více vlastníky pouhou desetinu (11 %).

„Rostoucí individualizace lidí ve vztahu k podnikání může částečně souviset s odstraněním finanční bariéry pro založení společností s ručením omezeným na začátku roku 2014, kdy došlo ke snížení minimální výše základního kapitálu z 200 tisíc korun na jednu korunu. Nejde však o jediný důvod, protože tento trend je patrný již delší dobu. Pokud má společnost pouze jednoho vlastníka, leží rozhodování o záležitostech firmy pouze na jednom člověku. Je tak samozřejmě jednodušší, protože odpadávají mnohdy déletrvající diskuze a výměny názorů na určité aspekty směřování firmy. Odpovědnost je přesně daná a je nedělitelná,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že největší podíl společností s více vlastníky přitom pozorujeme u firem, které byly založeny ještě v 90. letech minulého století nebo na jeho přelomu.

Zatímco mezi společnostmi, které působí na trhu 16 let a déle, tvoří firmy se dvěma a více vlastníky téměř polovinu (48 %) všech společností na trhu, u společností, které jsou na trhu maximálně 5 let, už jejich podíl činí pouze jednu čtvrtinu (27 %).

Společnosti s více vlastníky mají nepatrně vyšší šanci, že vyrostou do takové míry, že jejich obrat překročí 10 milionů korun nebo že budou mít 10 a více zaměstnanců. U společností s jedním vlastníkem překročí roční obrat 10 milionů korun 12 % firem, zatímco u společností s více vlastníky jde o 15 %. Více než 10 lidí zaměstnává 7 % firem s jedním vlastníkem a 10 % firem s více vlastníky.

Největší podíl společností s jedním vlastníkem se nachází v Praze a v Jihomoravském kraji, kde tento podíl dosahuje dvou třetin (66 %). Naopak v Karlovarském kraji má jednoho vlastníka pouze 53 % společností a v Pardubickém kraji 58 % společností.