Společnost CRIF posiluje svou pozici na trzích v Polsku a Německu akvizicí podniku Deltavista

2. 8. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Společnost CRIF oznámila akvizici podniku Deltavista v Německu a Polsku. Deltavista je jedním z předních poskytovatelů úvěrových registrů a služeb v oblasti řízení rizika v Německu a Polsku, která pomáhá společnostem optimalizovat řízení jejich rizika díky přesným informacím o jednotlivcích i firmách. Společnost Deltavista poskytuje své služby bankám, telekomunikačním společnostem, energetickým firmám a pojišťovnám, internetovým obchodům s kontrolou identifikace, společnostem, které využívají nástroje ke správě adres, řešení automatizované konsolidace dat, adaptabilní rozhodovací modely a různé nástroje proti praní špinavých peněz a to díky špičkové platformě a těm nejvyspělejším řešením.

Od počátku roku 2016 společnost CRIF posílila rovněž svou pozici na německém trhu díky převzetí společnosti Bürgel, jednoho z předních poskytovatelů spotřebitelských a obchodních informací v Německu, která na trhu podniká téměř 130 let. Bürgel na trh přináší mimořádně cenné, unikátní zkušenosti a informace z oblasti úvěrového registru a řešení v oblasti řízení rizik.

Společnosti Bürgel a Deltavista budou fungovat odděleně a budou pokrývat rozdílné potřeby trhu. Společnost Bürgel bude mít roli poskytovatele informací a řešení, zatímco společnost Deltavista bude nezávislým poskytovatelem řešení, který bude tudíž neutrální ve vztahu k jiným poskytovatelům informací.

Tato transakce dále posílí vedoucí postavení společnosti CRIF v oblasti bankovních úvěrových informací a řešení v oblasti řízení rizik v kontinentální Evropě a současně jí umožní využít synergie s dalšími již fungujícími pobočkami v těchto zemích.
Již v roce 2011 společnost CRIF převzala v rámci svého plánu rozvoje investic v Německu, Rakousku a Švýcarsku podniky společností Deltavista a Teledata ve Švýcarsku a Rakousku tak, aby mohla nabízet klientům služby s vyšší přidanou hodnotou a zároveň komplexní řešení v oblasti řízení rizik na německy mluvících trzích. Úspěšná integrace umožnila společnosti CRIF vyhovět různým potřebám a rozšířit portfolio svých služeb tak, aby mohla svůj servis poskytovat finančním institucím, firmám a spotřebitelům a stala se vzorovým poskytovatelem služeb v oblasti e-commerce.

„Úspěchy, kterých jsme dosud dosáhli v Německu, Švýcarsku a Rakousku nám dávají jistotu, že podniky v Německu a Polsku budou moci nastartovat svůj růst a těžit ze synergií v rámci skupiny CRIF. Inovace je motorem naší snahy vyhovět potřebám našich zákazníků a plnit své závazky vůči nim.
S využitím kombinace informačních systémů a softwarových řešení společnosti CRIF se systémy řízení dat a rizika společností Bürgel a Deltavista budeme schopni pomáhat svým klientům činit informovaná rozhodnutí a být konkurenceschopní na trzích, jejichž požadavky jsou stále náročnější, co se týká moderního přístupu a flexibility v oblasti technologií,“ říká Carlo Gherardi, prezident a výkonný ředitel společnosti CRIF.
Díky akvizici společností Deltavista, které úspěšně nabízejí moderní řešení v oblasti spotřebitelských informací v kombinaci s již existujícími službami obchodních informací, které nabízí společnost CRIF, bude polský trh moci využívat velmi progresivní řešení.

O skupině Deltavista

Skupina Deltavista byla založena v roce 1994 a v německy mluvících zemích patří mezi přední úvěrové registry a poskytovatele služeb v oblasti řízení rizika. V oblasti řízení rizik společnost Deltavista zjišťuje, shromažďuje, seskupuje a interpretuje relevantní údaje za účelem rozhodování o poskytování úvěrů. Deltavista je úvěrová agentura, která staví na technických znalostech svých více než 140 odborných pracovníků v Karlsruhe, Krakově a Mnichově a zároveň nabízí portfolio řešení k identifikaci a posuzování rizik a řízení vztahů se zákazníky.

Více informací najdete na: www.deltavista.com