Registr nespolehlivých plátců DPH eviduje už 1000 firem

27. 7. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V pátek 24. července 2015 přibyl do evidence nespolehlivých plátců DPH tisící subjekt. Podle analýzy se z 80 % jedná o společnosti s ručením omezeným. Nejvíce těchto subjektů nalezneme v Praze (32,63 %), v Brně (24,18 %) a v Hradci Králové (7,65 %). Mnoho z nich sídlí na stejných adresách, nejčastěji na Náměstí Svobody 93/22 v Brně.

„V případě nespolehlivých plátců poměrně zásadně platí to, že jedna negativní informace na sebe nabaluje další. U velké spousty společností tak lze riziko předvídat ještě dříve, než se dostanou do evidence nespolehlivých plátců. Více než polovina subjektů se statutem nespolehlivého plátce totiž zároveň nezveřejňuje své závěrky, čtvrtina pak nezveřejnila svůj účet v registru plátců DPH,“ uvádí Jan Cikler, projektový manažer společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. U nespolehlivých plátců byly zjištěny i další negativní informace – celkem 86 subjektů má na sebe uvalenu exekuci, 79 jich prochází či v minulosti prošlo insolvenčním řízením. U 20 nespolehlivých plátců byly zjištěny aktuální dluhy vůči zdravotním pojišťovnám a u dalších 60 subjektů má vlastník a statutární zástupce v jedné osobě adresu na městském úřadě.

Podnikatelům ze zákona vyplývá povinnost zajímat se o finanční zdraví svých obchodních partnerů. „Zákon doslova stanoví, že podnikatel ručí za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude zaplacena. Rozumný podnikatel proto informace o svých dodavatelích i odběratelích eviduje průběžně, aby se ochránil před finančními obtížemi,“ doplňuje Jan Cikler. Tyto informace je možné vyhledat na portálu www.informaceofirmach.cz, který negativní a varovné informace o nespolehlivých plátcích DPH shromažďuje.

Varovné signály: s. r. o. vzniklé po roce 2010, dlouhodobě vykazující rizikové chování, působící v oblasti zprostředkování velkoobchodu, s jediným vlastníkem a adresou, o níž se dělí s dalšími podobnými subjekty.

Z analýzy rovněž vyplývá, že mnoho nespolehlivých plátců uvádí své sídlo na stejných adresách. Sídlo v Brně má téměř čtvrtina všech nespolehlivých plátců DPH. Kromě náměstí Svobody je oblíbená také Botanická 606/24. Největší počet nespolehlivých plátců však sídlí v Praze, celkem více než 300. A i zde se lze setkat se stejným jevem – nápadně mnoho firem sídlí na stejné adrese. Konkrétně se jedná o adresy Jaurisova 514/4 a Holečkova 789/49, kde má své sídlo vždy po 9 nespolehlivých plátcích DPH a ulici Osadní 869/32, kde sídlí dohromady 7 takovýchto rizikových subjektů. Celkem 8 % subjektů má sídlo v Hradci Králové, z toho 17 na jedné adrese (Akademika Heyrovského 1178). Více než 5 % nespolehlivých plátců pochází z Trutnova a přes 4 % mají sídlo v Náchodě.

Každý pátý subjekt s označením nespolehlivý plátce působí v oblasti zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení. Více než 9 % subjektů se věnuje pronájmu a správě vlastních nebo pronajatých nemovitostí, stejná část potom ostatní profesní, vědecké a technické činnosti.

Z hlediska stáří společností se mezi nespolehlivými plátci objevují převážně mladší subjekty – více než polovina z nich vznikla od začátku roku 2010. Naopak pouze čtvrtina těchto subjektů působí na trhu déle než 10 let.

Z 80 % převažují mezi nespolehlivými plátci DPH společnosti s ručením omezeným. Pouze v necelých 3 % případů se jedná o akciové společnosti, 13 % nespolehlivých plátců jsou fyzické osoby – podnikatelé a jen 2 % zahraniční osoby.

Téměř 90 % těchto subjektů má pouze jednoho vlastníka a jednoho statutárního zástupce, přičemž z toho v 70 % jde o jednu a tutéž osobu. Za více než 50 % případů tedy stojí pouze jedna osoba, která je zároveň stoprocentní vlastník i jediný statutární zástupce. U více než 40 % subjektů se statutem nespolehlivý plátce došlo od 1. 1. 2014 minimálně k jedné změně vlastníka. Jen 152 subjektů z tisíce nikdy vlastníka neměnilo.