Příklad využití aplikace Cribis v rámci insolvenčního řízení

25. 3. 2021 – Novinky
Zpět ke všem článkům

Příklad z praxe, jak lze použít data z naší aplikace Cribis – článek Pro dlužníka je dražebník často ztělesněním zla připravil náš obchodní zástupce Josef Petříček ve spolupráci s dalšími kolegy.