Podnikatelům se nejvíce daří na Vysočině a v Praze, ubývá jich na Karlovarsku

30. 8. 2016 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V prvním pololetí roku 2016 bylo zaregistrováno 29 tisíc fyzických osob podnikatelů, přes 23 tisíc jich zaniklo. V prvním pololetí letošního roku bylo založeno 29 089 fyzických osob podnikatelů (FOP) a 23 401 jich zaniklo. Čistý přírůstek FOP tak dosáhl 5 688, což je dvakrát více než v prvním pololetí roku 2015. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.„Čistý přírůstek je způsoben především nižším tempem zániku fyzických osob podnikatelů v letošním prvním pololetí. Zatímco počet nových podnikatelů se meziročně téměř nezměnil, počet těch, kteří se rozhodli své podnikání ukončit, se snížil o 11 %. Dobrá ekonomická situace, růst mezd a nízká nezaměstnanost zvyšují poptávku lidí po výrobcích a službách, díky čemuž se podnikatelům zvyšuje odbyt a snižují se ekonomické tlaky na ukončení podnikání,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Průměrně vzniklo v letošním prvním pololetí 12 nově registrovaných fyzických osob podnikatelů na 10 zaniklých. Největší rozdíl mezi novými a ukončenými FOP zaznamenala Vysočina a Praha, kde v prvním pololetí 2016 připadlo 15 nově vzniklých FOP na 10 zaniklých. Podobnou rychlostí přibývali noví podnikatelé také v Královéhradeckém a Jihočeském kraji, kde na 10 zaniklých fyzických osob podnikatelů připadlo 14 nově registrovaných. Naopak v Karlovarském kraji vzniklo pouze 9 nových fyzických osob podnikatelů na 10 zaniklých. Jde o jediný kraj v České republice, kde se počet podnikatelů v prvním pololetí roku 2016 snížil. V Plzeňském kraji se potom jejich počet téměř nezměnil.

Mezi lidmi, kteří nově založili své podnikání, převažovaly mladší osoby. Více než polovinu (52 %) tvořili lidé do 30 let, dalších 28 % potom lidé od 31 do 40 let. Pouze každý pátý nový podnikatel byl starší než 40 let. Naopak mezi lidmi, kteří ukončili svoji podnikatelskou činnost, převažovali lidé starší 50 let, kteří stáli za více než polovinou (56 %) ukončených FOP. Pětinu (20 %) končících podnikatelů tvořili lidé ve věku od 41 do 50 let a necelou čtvrtinu (24 %) lidé ve věku do 40 let.

Graf 1: Počet nově vzniklých FOP na 10 zaniklých v 1. pololetí 2016 v jednotlivých krajích

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau