Počty firemních bankrotů ve všech hlavních odvětvích klesají – pouze stavebnictví zažívá 6% nárůst

7. 11. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V říjnu bylo vyhlášeno 92 bankrotů obchodních společností (o 16 méně než v září), což je po lednu druhý nejnižší počet za měsíc v letošním roce. Bankrotů živnostníků bylo vyhlášeno 679 (o 5 méně než v září). Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze ve čtyřech ze 14 krajů. Osobní bankroty byly v říjnu na nejnižším počtu (1 375) od loňského června. Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

Z celkového počtu vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů jich 605 mělo formu oddlužení a skutečných bankrotů tak bylo jen o něco více než desetina celkového počtu, a to je rovněž druhý nejnižší počet za měsíc po lednu v letošním roce. Od ledna do října bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 108 bankrotů obchodních společností a 632 bankrotů fyzických osob podnikatelů.

V říjnu věřitelé podali 190 návrhů na bankrot obchodních společností (o 19 více než v září), na fyzické osoby podnikatele bylo podáno 1 021 návrhů na bankrot (o 24 více než v předchozím měsíci). Jako obvykle bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod a pohostinství (36 bankrotů). Spolu s odvětvím služeb se na celkovém počtu bankrotů tato dvě odvětví podílela dvěma třetinami. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů v týchž odvětví (služby 420 a obchod a pohostinství 389 bankrotů). „Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech vybraných odvětvích, s výjimkou stavebnictví, kde byl nárůst o 6 %. Stavebnictví obecně patří mezi odvětví nejvíce postižené ekonomickou recesí, které se stále potýká s četnými problémy,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v říjnu vyhlášeno v Praze (37 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (10 bankrotů). Naproti tomu v Karlovarském a v Plzeňském kraji byl vyhlášen pouze 1 bankrot. V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností opět v Praze (474 bankrotů) a dále v Jihomoravském kraji (164 bankrotů).

Nejvíce bankrotů živnostníků bylo v říjnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (87 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (81 bankrotů). Nejnižší počet vykázal Zlínský kraj (12 bankrotů) a Karlovarský kraj (22 bankrotů).

Počet návrhů na osobní bankrot se meziročně snížil o 9 %

V říjnu bylo vyhlášeno 1 375 osobních bankrotů, a to je o 174 méně než v předchozím měsíci. Je to zároveň i nejnižší počet osobních bankrotů vyhlášených za jeden měsíc v letošním roce. Naposledy byl takto nízký počet vykázán v červnu loňského roku. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 386 osobních bankrotů, což je o 642 bankrotů více než v předchozím období. Meziročně se však počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 3 %. V průměru bylo letos vyhlášeno 1 610 osobních bankrotů za jeden měsíc.

Podáno bylo 1 774 návrhů na osobní bankrot, což je o 94 více než v září. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 23 313 návrhů na osobní bankrot (o 2 225 návrhů méně než v předchozím období). Počet návrhů na osobní bankrot se meziročně o 9 % snížil. V průměru bylo za jeden měsíc letošního roku podáno 1 852 návrhů na osobní bankrot.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v říjnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (195 bankrotů) a Jihomoravském kraji (186 bankrotů). Nejméně jich bylo v kraji Vysočina (41 bankrotů) a v Pardubickém kraji (49 bankrotů). Nejrychleji se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil v Praze (+ 28 %) a v Moravskoslezském kraji (+ 16 %).