Počet vniklých i zaniklých firem byl v prvním čtvrtletí rekordně vysoký

3. 5. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet nových FOP byl nejvyšší za posledních pět let. V březnu letošního roku vzniklo 3 377 nových obchodních společností a zároveň začalo podnikat 6 467 fyzických osob. Ve stejném období došlo k zániku více než tisíce obchodních společností a pěti tisíc fyzických osob podnikatelů. Během celého prvního čtvrtletí letošního roku vzniklo 9 614 nových společností, nejvíce za posledních 7 let, a 17 357 nových fyzických osob podnikatelů, nejvíce za posledních 5 let. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF s využitím dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Začátek roku 2017 je z pohledu zakládání a rušení obchodních společností velmi živý. Od začátku roku 2010 vzniklo i  zaniklo nejvíce společností právě prvním čtvrtletí tohoto roku,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že nejvyšší byl také čistý přírůstek obchodních společností. Za první tři měsíce letošního roku přibylo v ČR více než 6 800 nových firem.

K rekordnímu výsledku velmi přispěl březen, ve kterém vznikl druhý největší počet firem za sledované sedmileté období. Více společností vzniklo pouze v listopadu minulého roku. Zároveň v březnu zaniklo více než tisíc obchodních společností, tedy nejvíce za sledovaných sedm let.

Počet obchodních společností rostl v březnu ve všech krajích. Nejvíce jich vzniklo i zaniklo v Praze, kde na 1 399 nových společností připadlo 538 těch, které zanikly. Čistý přírůstek tak činil 861 firem. Následoval Jihomoravský kraj s přírůstkem 345 obchodních společností při 472 nových a 127 zaniklých, a Moravskoslezský kraj, kde vniklo 277 nových firem a zaniklo jich 50. Čistý přírůstek zde tedy činí 227 společností. Nejméně společností přibylo v Karlovarském kraji (15) a v Ústeckém kraji (22).

Během celého prvního čtvrtletí přibylo nejvíce obchodních společností také v Praze (čistý přírůstek 2 588 firem). Následoval Jihomoravský kraj (+ 942 firem) a Moravskoslezský kraj (+ 651 firem). Nejméně společností naopak přibylo v Ústeckém (105) a Karlovarském kraji (106).

Nejvíce firem přibylo v březnu v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 471 při 567 nových a 96 zaniklých společnostech. Následovala oblast obchodu s přírůstkem 262 firem při 647 nových a 385 zaniklých společnostech a zpracovatelský průmysl s přírůstkem 166 společností při 249 nových a 83 zaniklých.

V prvním čtvrtletí nejvíce firem přibylo taktéž v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 1 516. Následovala oblast obchodu s přírůstkem 1 449 firem a zpracovatelský průmysl s přírůstkem 696 společností.

Pokud porovnáme počet nově vzniklých firem na deset zaniklých, přibývaly nové společnosti v prvním čtvrtletí nejrychleji v kategorii profesní, vědecké a technické činnosti s poměřem 68 nových firem na deset zaniklých. Následovala kategorie ubytování a stravování s poměrem 58 nových na deset zaniklých společností a oblast informační a komunikační činnosti s poměrem 38 nových na deset zaniklých firem.

Do podnikání se pustilo nejvíce fyzických osob za pět let

Počet nových fyzických osob podnikatelů za první čtvrtletí tohoto roku je nejvyšší od poloviny roku 2012. „Na vysokém počtu nových fyzických osob, které začaly v prvním čtvrletí tohoto roku podnikat, stojí především vysoká březnová čísla. Podobný počet nových FOP v jednom měsíci jsme totiž zaznamenali naposledy před dvěma lety, v březnu roku 2015. Stále však registrujeme spíše stagnaci zájmu o podnikání formou FOP oproti rostoucímu zájmu o zakládání obchodních společností,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce nových fyzických osob podnikatelů (FOP) bylo v březnu zaregistrováno v Praze (1 020), ve Středočeském kraji (796) a v Moravskoslezském kraji (639). Svoji činnost nejčastěji končily fyzické osoby podnikatelé ve Středočeském, Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji. Ve většině krajů se počet fyzických osob podnikatelů v březnu zvýšil, úbytek zaznamenaly kreje Ústecký, Karlovarský a Olomoucký.

V prvním čtvrtletí letošního roku začalo podnikat nejvíce fyzických osob v Praze (2 795), ve Středočeském kraji (2 254) a Jihomoravském kraji (1 853). Naopak nejvíce jich zaniklo ve Středočeském kraji, v Jihomoravském kraji a v Praze.

Za první čtvrtletí rostl počet podnikatelů ve všech krajích kromě kromě Karlovarského, kde zaniklo více podnikatelů než jich vzniklo Velmi nízký přírůstek nových podnikatelů potom zaznamenal Pardubický kraj a Olomoucký kraj.

Nejvíce fyzických osob začalo v březnu podnikat v obchodě (900 FOP), dále v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (752 FOP) a ve zpracovatelském průmyslu (660 FOP). V obchodě také došlo k zániku nejvyššího počtu podnikatelů. Následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl.

Nejvyšší čistý přírůstek podnikajících fyzických osob v březnu zaznamenalo odvětví profesních, vědeckých a technických činností. Naopak v obchodě se počet podnikajících fyzických osob snížil o více než 500 a ve stavebnictví o více než 100.

V prvním čtvrtletí přibylo nejvíce podnikatelů v oblasti profesní, vědecké a technické činnosti (cca 1100 FOP) a v kategoriií zpracovatelského průmyslu (více než 500 FOP) a sektorem informační a komunikační činnosti (cca 400 FOP). Nejvíce nových podnikatelů na 10 zaniklých v prvním čtvrtletí vzniklo kategorii informační a komunikační činnosti, kde činil koeficient 38 nových podnikatelů na 10 zaniklých. Následovala kategorie profesní, vědecké a technické činnosti poměrem 18 nových FOP na 10 zaniklých a zpracovatelským průmyslem s poměrem 14 nových FOP na jednoho 10 zaniklých.

Graf 1: Počet vzniklých obchodních společností na jednu zaniklou (1. čtvrtletí 2017)

Graf 2: Počet vzniklých obchodních společností na jednu zaniklou v 1. čtvrtletí 2017

Graf 3: Počet vzniklých fyzických osob podnikatelů na jednu zaniklou (1. čtvrtletí 2017)

Graf 4: Počet vzniklých fyzických osob podnikatelů na jednu zaniklou za 1. čtvrtletí 2017

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau