Počet podnikatelů i firem v únoru výrazně vzrostl

29. 3. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V únoru přibylo v České republice 2 316 obchodních společností a 1 461 fyzických osob podnikatelů. V únoru letošního roku vzniklo 3 171 obchodních společností a 5 294 fyzických osob podnikatelů. Zároveň došlo k zániku 855 obchodních společností a 3 833 fyzických osob podnikatelů. Celkově tedy v únoru v České republice přibylo 2 316 obchodních společností a 1 461 fyzických osob s oprávněním podnikat. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla analytická společnost CRIF s využitím dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Počet nových obchodních společností i jejich čistý přírůstek byl v únoru druhý nejvyšší za posledních 7 let, za které máme k dispozici podrobná data. Více obchodních společností v jednom měsíci vzniklo a také přibylo pouze v listopadu minulého roku,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau s tím, že počet obchodních společností založených v jednom roce se zvyšuje již několik let. Odpovídá to přitom trendu zlepšující se ekonomické situace a z toho vyplývajícího pozitivního očekávání podnikatelů.

Počet obchodních společností rostl v únoru ve všech krajích. Nejvíce jich vzniklo i zaniklo v Praze, kde na 1 256 nových společností připadlo 357 těch, které zanikly. Čistý přírůstek tak činil 899 firem. Následoval Jihomoravský kraj s přírůstkem 321 obchodních společností při 438 nových a 117 zaniklých, a Středočeský kraj, kde vniklo 273 nových firem a zaniklo jich pouze 33. Čistý přírůstek zde tedy činí 240 společností. Nejméně nových společností přibylo naopak v Libereckém kraji (35) a v Karlovarském kraji (41). V obou krajích shodně vzniklo 53 nových obchodních společností, což je nejméně ze všech krajů. V Karlovarském kraji zároveň zaniklo 12 firem (nejméně ze všech krajů), zatímco v Libereckém kraji jich zaniklo 18.

Nejvíce firem přibylo v únoru v obchodě, konkrétně 613 při 913 nových a 318 zaniklých společnostech. Následovalo odvětví profesní, vědecké a technické činnosti s přírůstkem 456 firem při 534 nových a 78 zaniklých společnostech a zpracovatelský průmysl s přírůstkem 236 společností při 339 nových a 103 zaniklých.

Pardubicko a Karlovarsko zaznamenalo úbytek podnikatelů

Únorový čistý přírůstek 1 461 lidí s oprávněním podnikat jako fyzické osoby je nejvyšším únorovým přírůstkem od roku 2012. „Trendem posledních čtyř let byl snižující se zájem o podnikání formou fyzických osob podnikatelů, který koresponduje s růstem zaměstnanosti. Vysoký čistý přírůstek podnikajících fyzických osob ze začátku letošního roku je přitom důsledkem nižšího počtu ukončených podnikatelských oprávnění, nikoli většího počtu nových oprávnění. Důvodů k této změně může být více, jedním z nich však je také delší dobu trvající ekonomická konjunktura a nízká nezaměstnanost, které vytvářejí vhodné podmínky pro drobné podnikání,“ říká Věra Kameníčková. Nejvíce nových fyzických osob podnikatelů (FOP) bylo v únoru zaregistrováno v Praze (822), ve Středočeském kraji (681) a v Jihomoravském kraji (613). Svoji činnost nejčastěji končily fyzické osoby podnikatelé ve Středočeském kraji (483), v Moravskoslezském kraji (440) a Jihomoravském kraji (437).

Nejvyšší přírůstek podnikajících fyzických osob zaznamenala Praha, kde jich v únoru přibylo 435. Následoval Středočeský kraj s přírůstkem 198 fyzických osob podnikatelůa Jihomoravský kraj s přírůstkem 176 fyzických osob podnikatelů. Naopak v Karlovarském kraji došlo při 93 nových a 141 zaniklých podnikajících fyzických osobách k jejich úbytku o 48. V Pardubickém kraji se potom jejich počet snížil o 32, když zde vzniklo 192 nových fyzických osob podnikatelů  a zaniklo jich 224.

Polovina nových podnikatelů, kteří v únoru zahájili svoji činnost, spadala do věkové skupiny mladých lidí do 30 let. Další více než čtvrtinu (28 %) potom tvořili podnikatelé ve věku 31-40 let. Naopak zaniklá podnikatelská oprávnění patřila téměř z poloviny (43 %) lidem starším 61 let a z 18 % podnikatelům ve věku 51-60 let.

Nejvíce fyzických osob začalo podnikat v obchodě (1 072 FOP) dále v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (669 FOP) a ve zpracovatelském průmyslu (630 FOP). V obchodě také došlo k zániku nejvyššího počtu podnikatelů (1 349 FOP). Následovalo stavebnictví (509 FOP) a zpracovatelský průmysl (438 FOP).

Nejvyšší čistý přírůstek podnikajících fyzických osob v únoru zaznamenalo odvětví profesních, vědeckých a technických činností, konkrétně 319. Naopak v obchodě se počet podnikajících fyzických osob snížil o 277 a v ubytování a stravování o 76. Pokles v posledně jmenovaném odvětví přitom trvá již delší dobu.

Graf 1: Čistý měsíční přírůstek počtu obchodních společností v únoru 2014-2017

Graf 2: Čistý měsíční přírůstek počtu fyzických osob podnikatelů v únoru 2014-2017

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau