Počet platných nepřerušených živností sice rok od roku v některých profesích klesá, ale jejich úbytek se zpomaluje

27. 1. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V posledních 4 letech z trhu zmizelo například 14 tisíc zedníků a téměř 4 tisíce truhlářů. Počet platných nepřerušených živností ve vybraných profesích, ve kterých typicky podnikají především fyzické osoby, se v posledních letech neustále snižoval. V pěti profesích, které tvoří zedníci, truhláři, instalatéři, provozovatelé autoservisů a hostinští, klesl v posledních čtyřech letech počet platných nepřerušených živností přibližně o 38 tisíc. Největší úbytek nastal v roce 2013, nejmenší potom v letech 2014 a 2016. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla analytická společnost CRIF ‑ Czech Credit Bureau.

Počet platných nepřerušených živností v analyzovaných profesích klesá dlouhodobě, ale jejich úbytek postupně zpomaluje. Například v roce 2013 bylo ve zkoumaných profesích založeno či obnoveno 32 tisíc živností, zatímco zrušeno či přerušeno jich bylo 51 tisíc. Rozdíl tak činil celých 19 tisíc živností. Naproti tomu v roce 2016 se počet nepřerušených živností snížil už pouze o necelých 5 800. „Po roce 2013, který nebyl pro živnostníky příznivý, se začala jejich situace rychle zlepšovat. Pokud bude tento trend nadále pokračovat, mohlo by letos po delší době dojít k tomu, že počet nepřerušených živností ve většině profesích opět vzroste,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení analytické společnosti CRIF. Zatímco počet nepřerušených živností v minulých letech klesal, celkový počet všech platných živnostenských oprávnění v těchto profesích naopak rostl. „Důvodem je fakt, že někteří lidé po ukončení podnikatelské činnosti své živnosti neruší, ale nechají si je v záloze jako neaktivní pro případ, že by se k podnikání chtěli v budoucnu vrátit,“ vysvětluje Jan Cikler.

Živnostenská činnost v analyzovaných profesích je typická také svojí cykličností. Někteří drobní podnikatelé své živnosti v zimních měsících přerušují a obnovují je znovu s příchodem jarní sezóny. Typický je tento průběh například u živnostníků-zedníků. V posledních letech se však počet živnostníků, kteří v zimě svoji činnost přeruší, ve všech profesích snižuje. „Spolu se zlepšující se ekonomickou situací a reálným růstem příjmů velké části obyvatel se zvyšuje také poptávka po službách drobných živnostníků. Mnozí z nich si tak i během zimních měsíců vydělají dostatek prostředků na živobytí a nemusejí proto svoji živnost přerušovat,“ dodává Jan Cikler.

Nejvíce změn v počtu nepřerušených  živností probíhá u zedníků a hostinských, nejstabilnější jsou  automechanci

Nejvíce nepřerušených živností ubylo v posledních 4 letech mezi zedníky a hostinskými. Počet nepřerušených  živností, který je spočten jako rozdíl mezi ukončenými a přerušenými živnostmi na jedné straně a mezi těmi novými a obnovenými na straně druhé, se u hostinské činnosti v posledních 4 letech snížil o 16 742. Nejhorším rokem byl pro hostinské rok 2013, kdy se počet nepřerušených živností v oboru snížil o 5 417. Dobře se hostinským nevedlo ani v letech 2015 (úbytek o 5 050 živností) a 2016 (úbytek o 4 839 živností). V roce 2014 potom na trhu v oboru hostinská činnost ubylo 1 928 nepřerušených živností. Celkový počet všech platných živnostenských oprávnění se však u hostinské činností naopak zvýšil o necelých 22 tisíc.

Mezi zedníky se snížil počet nepřerušených živností v posledních 4 letech o 14 177. Nejvíce zedníků ukončilo svoji činnost v roce 2013, kdy se počet těchto živností snížil o 9 376. Nejlepší rok zažili zedníci loni, kdy se počet nepřerušených živností snížil pouze o 1 260. Celkově se za poslední čtyři roky snížil počet nepřerušených živností mezi zedníky o více než 14 tisíc. Za stejné období však v absolutních číslech přibyly tři tisíce všech  platných živnostenských oprávnění.

O něco lépe si vedli v uplynulých čtyřech letech truhláři a instalatéři. Počet truhlářů se v tomto období snížil o 3 623. Nejvíce truhlářů-živnostníků na trhu ubylo v roce 2013, kdy se počet nepřerušených živností v tomto oboru snížil o 2 385. Naopak v minulém roce se počet nepřerušených živností snížil pouze o 61. Počet nepřerušených živností se v tomto oboru za čtyři roky snížil o necelé 4 tisíce, přestože celkový počet všech platných živnostenských oprávnění vzrostl o více než 3 tisíce.

Mezi instalatéry ubylo v posledních čtyřech letech 2 213 nepřerušených živností. Nejvíce opět v roce 2013, kdy z trhu zmizelo 1 195 instalatérů-živnostníků. Nejméně jich ubylo potom v loňském roce, kdy se úbytek nepřerušených živností zastavil na 51. Počet nepřerušených živností klesl od začátku roku 2013 do konce roku 2016 o více než dva tisíce. Za stejné období se přitom celkový počet všech platných živnostenských oprávnění o necelé dva tisíce zvýšil.

Relativně nejlépe si vedli živnostníci v oblasti opravy silničních vozidel, kterých za 4 roky ubylo pouze 1 013. Nejvíce nepřerušených  živností ubylo v roce 2013, konkrétně 700. Naopak v roce 2015 se počet nepřerušených živností v tomto oboru o 27 zvýšil. Za poslední čtyři roky tak ubyla pouze tisícovka nepřerušených živností v tomto oboru. Celkový počet všech platných živností se za tuto dobu zvýšil o 4 tisíce.

Tabulka 1: Živnostenská aktivita v zednictví, truhlářství, instalatérství, pohostinstsví a opravách vozidel

Rok Ukončené a přerušené živnosti Nové a obnovené živnosti Úbytek či přírůstek nepřerušených  živností
2013 51 243 32 170 -19 073
2014 52 178 46 773 -5 405
2015 47 813 40 298 -7 515
2016 45 065 39 290 -5 775
Celkem 196 299 158 531 -37 768

Zdroj: www.informaceofirmach.cz

Graf 1: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

Graf 2: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

Graf 3: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

Graf 4: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

Graf 5: Počet ukončených a přerušených živností vůči novým a zahájeným živnostem

Graf 6: Meziměsíční rozdíl počtu platných nepřerušených živností za poslední 4 roky

Graf 7: Meziměsíční rozdíl počtu platných nepřerušených živností za poslední 4 roky

Graf 8: Meziměsíční rozdíl počtu platných nepřerušených živností za poslední 4 roky

Graf 9: Meziměsíční rozdíl počtu platných nepřerušených živností za poslední 4 roky

Graf 10: Meziměsíční rozdíl počtu platných nepřerušených živností za poslední 4 roky