Počet osobních bankrotů stoupá třetí měsíc po sobě. Meziročně se však očekává pokles o 8 %, a to již druhým rokem

7. 12. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Počet bankrotů obchodních společností v listopadu klesl na 70, jde o druhý nejnižší počet za jeden měsíc letošního roku. V listopadu letošního roku bylo oproti říjnu vyhlášeno více bankrotů fyzických osob podnikatelů. Snížil se naopak počet bankrotů obchodních společností. Počty návrhů na bankrot mezi obchodními společnostmi i fyzickými osobami podnikateli se snížily, podobně jako počet návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

 V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 70 bankrotů obchodních společností, což je o třináct méně než v říjnu. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se oproti říjnu snížil na 144, což je o 46 méně. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v listopadu vyhlášeno 677 (o 46 více než v říjnu; růst počtu se však týká výlučně oddlužení) návrhů na ně bylo podáno 814 (o 17 méně).

V období od prosince roku 2014 do listopadu roku 2015 bylo vyhlášeno 1 029 bankrotů obchodních společností (o 201 méně než ve stejném období předchozího roku) a 8 108 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 607 více než v předchozím období). Počet bankrotů obchodních společností se meziročně o 16 % snížil, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se o 8 % zvýšil. V průměru připadlo na jeden měsíc letošního roku 86 bankrotů obchodních společností a 681 bankrotů fyzických osob podnikatelů.

„Očekáváme, že počet bankrotů obchodních společností za celý letošní rok mírně přesáhne 1 000 a meziročně se sníží o 17 %. Je to rychlejší pokles než v roce 2014 (- 11 %). Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se sice bude i nadále zvyšovat (+ 8 %), avšak jeho dynamika bude podstatně nižší než v roce 2014. Také očekáváme, že počet návrhů na bankrot obchodních společností se v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 sníží o téměř desetinu a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů poroste mnohem nižším tempem (+ 6 %),“říká Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Praze (24) a Jihomoravském kraji (20), těchto dvou krajů se týkala více jak polovina listopadových bankrotů obchodních společností. Žádný bankrot obchodních společností nebyl vyhlášen v Pardubickém kraji. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech krajích s výjimkou tří, a to Karlovarského kraje (+ 64 %), Jihočeského kraje (+ 23 %) a kraje Královéhradeckého (+ 2 %). Nejrychleji se počet bankrotů snížil v kraji Vysočina (- 52 %) a v Olomouckém kraji (- 34 %).

V listopadu bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (84 bankrotů) a v kraji Středočeském (78 bankrotů). Nejméně to bylo na Vysočině (23 bankrotů) a ve Zlínském kraji (30 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů v sedmi krajích snížil, nejrychleji to bylo v kraji Plzeňském a Karlovarském. Ke značnému růstu došlo ve Středočeském kraji, podstatně mírnější pak byl růst bankrotů ve Zlínském kraji.

Osobní bankroty

V listopadu bylo vyhlášeno 1 434 osobních bankrotů (o 87 více než v říjnu), což je o něco více než jejich průměrný počet za jeden měsíc letošního roku (1 415). Bylo podáno 1 628 návrhů na osobní bankrot (o 82 méně než v říjnu). V průměru bylo za jeden měsíc letošního roku podáno 1 679 návrhů na osobní bankrot.

Od prosince roku 2014 do listopadu roku 2015 bylo vyhlášeno 16 818 osobních bankrotů (o 2 346 bankrotů méně než v předchozím období). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 12 %. V posledních 12 měsících bylo podáno 20 261 návrhů na osobní bankrot (o 2 198 méně než v předchozím období). Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 10 %.

„Očekáváme, že koncem letošního roku bude vyhlášeno o něco více než 17 tisíc osobních bankrotů. Meziroční pokles počtu osobních bankrotů v roce 2015 by tak byl přibližně o 8 %, což je více než za rok 2014 (- 2 %). O asi 8 % se sníží meziročně i počet návrhů na osobní bankrot,“ dodává Věra Kameníčková.