Počet osobních bankrotů opět roste, v červenci jich bylo vyhlášeno 1 522

8. 8. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno méně bankrotů obchodních společností, naopak počet bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl. Právě tak i počet osobních bankrotů byl vyšší než v červnu. Počet návrhů na bankrot obchodních společností zůstal stejný jako v předchozím měsíci, počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a na osobní bankrot se snížil. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 64 bankrotů obchodních společností, což je o 22 méně než v červnu. K poklesu dochází již třetí měsíc po sobě. Jedná se také o nejnižší počet za jeden měsíc od listopadu 2014. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo 181, stejně jako v červnu. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v květnu vyhlášeno 748 (o 109 více oproti červnu), návrhů na ně bylo podáno 809 (o 130 méně).

Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 19 %, zatímco u fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 32 %. Po odpočtu oddlužení se však počet bankrotů fyzických osob podnikatelů naopak snížil o 11 %,“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

V červenci nebyl v Pardubickém, Libereckém a Středočeském kraji vyhlášen ani jediný bankrot obchodních společností. Nejvíce bankrotů za červenec bylo vyhlášeno v Praze (22) a Jihomoravském kraji (10). V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno nejméně bankrotů obchodních společností v Karlovarském kraji, a to 20. Následuje Liberecký kraj se 30 bankroty. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech krajích mimo dvou –  Karlovarského (+ 18 %) a Jihočeského (+ 13 %).

Živnostníci v červenci nejvíce bankrotovali v Moravskoslezském (106) a Středočeském kraji (80), naopak nejméně v Praze (18) a kraji Vysočina (29 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil ve všech krajích s výjimkou Karlovarského a Plzeňského kraje.

Osobní bankroty

V červenci bylo vyhlášeno 1 522 osobních bankrotů, což je více než v červnu (o 197 bankrotů). Snížil se naopak počet podaných návrhů na osobní bankrot – o 283 návrhů na 1 609, což je prozatím druhý nejnižší počet návrhů za měsíc v letošním roce, nejméně jich bylo v lednu 2015.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 17 304 osobních bankrotů, a to je o 2 663 bankrotů méně než v předchozím období. Meziročně se ale počet osobních bankrotů snížil o 13 %. V období od srpna roku 2014 do července roku 2015 bylo podáno 20 726 návrhů na osobní bankrot (o 3 923 návrhů méně než v předchozím období). „Meziročně se tak snížil nejen počet osobních bankrotů, ale i návrhů na ně,“ dodává Věra Kameníčková. To naznačuje i další pokles osobních bankrotů.

V červenci bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (238 bankrotů), nejméně v kraji Vysočina (36 bankrotů). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno opět v Moravskoslezském (2 408) a v Ústeckém kraji (2 129). Nejnižší počet vykázal kraj Vysočina (420) a Pardubický kraj (661). Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou Moravskoslezského kraje (+ 5 %), Olomouckého kraje (+ 6 %). K největšímu poklesu došlo v Plzeňském (- 27 %) a ve Středočeském kraji (- 29 %).