Počet firemních bankrotů se v září zvýšil na 108, bankrotů živnostníků naopak ubylo – zbankrotovalo jich 684

3. 10. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V září bylo vyhlášeno 108 bankrotů obchodních společností a 684 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Ve srovnání se srpnem to je o 9 bankrotů obchodních společností více a o 10 bankrotů fyzických osob podnikatelů méně. Téměř 90 % bankrotů fyzických osob podnikatelů mělo formu oddlužení. Osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1 549, což je o 15 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 3 % a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 74 %. Po odečtení oddlužení se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně zvýšil o 17 %.

„Počet bankrotů obchodních společností v období od ledna až do září letošního roku byl o něco nižší než ve stejném období loňského roku. Očekáváme, že počet bankrotů obchodních společností v letošním roce nepřesáhne 1 300. V rámci bankrotů fyzických osob podnikatelů stoupne v roce 2014 počet oddlužení až na dvojnásobek hodnot z roku 2013, počet bankrotů fyzických osob bez oddlužení se však zvýší jen cca o 15 %,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V září bylo podáno 171 návrhů na bankrot obchodní společnosti a 997 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Je to o 22 návrhů na bankrot obchodní společností a o 187 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů více než v srpnu. Meziročně se počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o téměř 30 %, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se o 58 % zvýšil.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v září vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností ve službách, kam řadíme zejména dopravu a služby pro obyvatelstvo a podniky, a to 38, na druhé místo se dostal obchod a pohostinství s 31 bankroty obchodních společností. Tato dvě odvětví se na celkovém počtu bankrotů obchodních společností podílela téměř dvěma třetinami. Nejméně bankrotů patřilo do odvětví zemědělství.

Meziročně se počet bankrotů obchodních společností jako celku snížil. Nejvíce to bylo ve zpracovatelském průmyslu (- 14 %) a v obchodu a pohostinství (- 5 %). O 3 % se zvýšil počet bankrotů obchodních společností ve službách.

V září bylo téměř 40 % bankrotů vyhlášeno u obchodních společností se sídlem v Praze, na druhé místo se s 13 % podílem dostal Jihomoravský kraj. Pouze jeden bankrot obchodní společnosti byl vyhlášen v Karlovarském a Zlínském kraji.

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v září vyhlášeno v Ústeckém kraji (90 bankrotů) a v kraji Moravskoslezském (81 bankrotů). Nejmenší počet vykázal Zlínský kraj (16 bankrotů) a kraj Vysočina (24 bankrotů).

Osobní bankroty v září nepatrně vzrostly

„Vzhledem k vývoji osobních bankrotů v letošním roce předpokládáme, že jejich počet za rok 2014 bude jen o málo vyšší než za rok 2013 a bude oscilovat kolem 20 000. V letošním roce bylo od ledna do září vyhlášeno 14 729 osobních bankrotů, ve stejném období loňského roku to bylo 14 136 osobních bankrotů,“ dodala Věra Kameníčková.

V září bylo vyhlášeno 1 549 osobních bankrotů, a to je o 15 více než v srpnu. V průměru bylo v tomto roce za jeden měsíc vyhlášeno 1 637 osobních bankrotů. Ve stejném období loňského roku to bylo 1 571 bankrotů. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 758 osobních bankrotů, což je o 1 058 bankrotů více než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 6 %, což je podstatně méně než v předchozích obdobích.

Počet návrhů na osobní bankrot dosáhl v září výše 1 680, a to je o 32 více než v srpnu. V průměru bylo v letošním roce podáno 1 860 návrhů na osobní bankrot. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 24 023 návrhů na osobní bankrot, což je o 1 379 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot o 5 % snížil.

Počet osobních bankrotů se v pěti krajích meziročně snížil, nejvíce to bylo v Pardubickém kraji (-28 %) a v kraji Plzeňském (- 18 %). Z krajů, ve kterých se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil, to bylo nejvíce v Praze (+ 26 %) a v Jihomoravském kraji (+ 21 %).

Počet návrhů na bankrot se meziročně snížil ve všech krajích až na Moravskoslezský kraj (růst o 12 %) a Prahu (růst o 5 %). Nejrychleji se počet návrhů na bankrot snížil v kraji Libereckém a Královéhradeckém (v obou případech o pětinu).