Obce v roce 2013 hospodařily s celkovým přebytkem 13 miliard korun

18. 8. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Ekonomická kondice obcí se vrací k hodnotám před krizí. Obce úspěšně podnikají, roční tržby společností, ve kterých mají obce majetkový podíl, převyšují 85 miliard korun. ​Po dvouletém propadu se v roce 2013 zvýšily celkové příjmy obcí (bez Prahy). Příčinou pozitivního trendu byl růst sdílených daní v důsledku změny rozpočtového určení daní a zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod.

Průměrné hodnocení obcí souhrnným ukazatelem iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau hodnotí jejich ekonomický stav, se v roce 2013 mírně zlepšilo. Počet obcí s nejvyšším ratingovým stupněm A dosáhl 389. Pětatřicet procent obcí hospodaří na jedničku, velmi dobře si vede dalších 50 %. Pouze 14 % obcí by mohlo mít problémy se získáváním dalších půjček. „V roce 2013 si obce polepšily v mnoha sledovaných parametrech. Podařilo se jim snížit zadlužení a trojnásobně zvýšit přebytek rozpočtu, přitom omezily rozprodávání majetku,“ říká Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau. iRatingové hodnocení obcí je již lepší než v roce 2010, a pouze o 0,03 bodu horší než v roce 2009.

Zvýšení příjmů obecních rozpočtů

Obcím se zvedly průměrné celkové příjmy, především díky vyšším daňovým příjmům (nárůst o 1644 Kč na obyvatele). „Navzdory nečekanému zvýšení příjmů obce příliš neutrácely, byly obezřetné a výsledkem byl historicky nejvyšší přebytek rozpočtu,“ vysvětluje Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau. Přebytek vykázaly všechny velikostní kategorie obcí. Objem dotací se zvýšil jen velmi mírně, především zásluhou investičních dotací, jejichž objem se vloni již vyrovnal dotacím na provoz.

Hospodaření obcí je v plusu: 3 krát vyšší saldo než o rok dříve

Přebytek obecních rozpočtů v roce 2013 dosáhl historicky nejvyšší úrovně 13 miliard korun. Meziročně se přebytek zvýšil u všech kategorií obcí. V poměru k příjmům nejvíce uspořily středně velké obce, naopak obce s méně než 200 obyvateli se propadly z prvního na poslední místo.

Dluh Karlovarska se snížil o čtvrtinu

Dluh obcí se v roce 2013 snížil o půl miliardy korun (1 %). Zásluhu na tom měly obce s více než tisícem obyvatel. Naopak zadlužení nejmenších obcí razantně vzrostlo o 30 %. Celkem obce dlužily 57,7 mld. Kč, v přepočtu na obyvatele je to 6 235 Kč. Nejméně svoje obyvatele zadlužily středně velké obce (3 356 Kč), nejvíce pak obce s více než 5 tisíci obyvateli (8 006 Kč). Podíl obcí na veřejném dluhu je velmi malý – drží se na stabilní 3,5% úrovni.

Společnosti, ve kterých mají obce majetkový podíl, vydělaly v roce 2012 téměř 5 miliard korun

Obchodní podíl alespoň v jedné firmě má 917 českých obcí, více než polovina z nich jsou velké obce nad 5 tisíc obyvatel. Nejvíce firem vlastní Ostrava (20) a Praha (17). Obecní firmy nejčastěji podnikají v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu, zpracovávání odpadů, správě nemovitostí, lesnictví či sportovních, rekreačních a zábavních činnostech. „Téměř čtvrtina municipálních firem má roční obrat mezi 10 a 30 mil. Kč. Dvanáct společností, ve kterých mají obce majetkový podíl (cca 1 %) dosahuje ročního obratu převyšujícího 1,5 miliardy korun,“ upřesnil Jan Cikler, projektový manažer produktů Cribis a iRating společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Další zajímavá fakta

  • Příjmy z prodeje obecního majetku se snížily především zásluhou obcí s více než tisícem obyvatel, obce do 200 obyvatel sice prodaly majetek ve dvojnásobné hodnotě ve srovnání s rokem 2012, ale mnohem vyšší částku opět investovaly
  • Kapitálové výdaje obcí rostly o něco rychleji než výdaje běžné
  • Objem sdílených daní určený pro obce bez čtyř měst se zvláštním režimem se zvýšil více, než se předpokládalo
  • Na změně rozpočtového určení daní vydělaly nejvíce obce s počtem obyvatel od 1 000 do 5 000 obyvatel, nejvyšší částka v přepočtu na obyvatele však stále patří nejmenším obcím
  • Počet obcí s  nejvyšším stupněm iRatingu A (389) převyšuje počet obcí s nejhorším stupněm iRatingu C- (371)

Zdroj: iRating, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s