Obce již čtvrtý rok po sobě skončily v plusu, v roce 2014 ušetřily 7 miliard korun

27. 5. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Dluh obcí je nejnižší za posledních pět let. Objem dotací obcím z fondů EU se meziročně téměř zdvojnásobil, přičemž dotace z národních zdrojů se naopak o 40 % propadly. Ekonomická kondice se zlepšila u 21 % obcí, naopak 22 % obcí si pohoršilo. Vyplývá to z hodnocení iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. hodnotí ekonomický stav obcí. Letos dosáhlo nejvyššího ratingového stupně A celkem 421 obcí, což je nejvíce za poslední čtyři roky.

Vcelku dobře si v hospodaření vedlo 33 % obcí, naopak 14 % obcí získalo nízký iRating„V roce 2014 si obce polepšily v mnoha sledovaných parametrech. Podařilo se jim snížit dluh, udržet přebytek rozpočtu a zvýšit kapitálové výdaje, přičemž i nadále snížily prodej majetku,“ říká Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.

Zvýšení příjmů obecních rozpočtů

Všem kategoriím obcí se i nadále zvedají příjmy, především díky daňovým příjmům, které představují 60 % celkových příjmů obcí. K růstu však tentokrát výrazně přispěly i investiční dotace, které vykázaly nejvyšší dynamiku (+ 20 %). Celkové dotace vzrostly o 11 %, zejména díky růstu investičních dotací. Na celkových příjmech obcí se pak dotace podílely 22 %. „Investiční dotace obcí podpořily poměrně rychlý růst jejich kapitálových výdajů,“ konstatuje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

Hospodaření obcí je v plusu: již počtvrté v řadě

Přebytek obecních rozpočtů meziročně sice klesl na 7 miliard, přesto je od roku 2009 druhým nejvyšším. Kladné saldo vykázalo 73 % obcí, přičemž nejvyšší přebytek rozpočtu na obyvatele dosáhly nejmenší obce (v průměru 2 955 Kč). „Fakt, že města a obce dobře hospodaří, potvrdil na XIV. sněmu Svazu ministr financí. Rovněž slíbil, že se podívá na to, zda státní rozpočet unese zvýšení příjmů měst a obcí. Mnoho činností, které obce vykonávají v rámci přenesené působnosti, totiž platí ze svého, například na veřejné opatrovnictví samosprávy ročně doplácí zhruba miliardu korun. Mělo by se to změnit a také by se měl zavést výkonový model financování veřejné správy,“ doplnil k problematice hospodaření obcí předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Dluh obcí se snížil, zásluhou Ostravy

Dluh obcí se v roce 2014 snížil o 2,9 miliardy korun na 54,9 miliard korun, což je nejnižší úroveň za posledních pět let. Zásluhu na tomto snížení má zejména město Ostrava, jejíž dluh se snížil o 2,8 miliardy korun. Dluh měla polovina obcí, stejně jako v roce 2013. Nejvíce zadlužené jsou největší obce – v této kategorii má dluh 93 % z nich. V průměru dluží každá obec v této kategorii 153,6 milionu korun.

Objem dotací obcím z fondů EU se meziročně podstatně zvýšil

U obcí letos poprvé evropské dotace převýšily objem dotací z národních zdrojů. V roce 2014 se objem dotací z evropských fondů téměř zdvojnásobil na 30 miliard korun z 15,2 miliardy korun v roce 2013. V období 2008 – 2014 získaly obce (bez Prahy) 86,5 miliardy korun, což představuje 17 % objemu, který ČR dostala. Alespoň jednu dotaci z evropských fondů obdrželo 92 % obcí.  V přepočtu na obyvatele dosáhly nejmenší obce dotace ve výši 5 519 Kč na obyvatele; velké obce pak dostaly více než dvojnásobek této částky.