Nejvíce firem bankrotovalo v lednu ve stavebnictví a obchodě – shodně po 23

3. 2. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V lednu bylo vyhlášeno 87 bankrotů obchodních společností (stejný počet jako v prosinci) a 696 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 75 bankrotů více). Meziročně se však snížil počet návrhů na bankrot společností o 46 %. K snížení došlo také u návrhů na osobní bankrot, a to na 1 439 (o 355 méně než v prosinci). Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky a problematikou bankrotů se dlouhodobě zabývá.

Počet návrhů na bankrot podnikatelských subjektů se v lednu ve srovnání s prosincem snížil. Bylo podáno 170 návrhů na bankrot obchodních společností (o 32 méně) a 738 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 186 méně). V případě návrhů na bankrot živnostníků je to nejnižší měsíční počet za posledních 12 měsíců.

Od února 2013 do ledna 2014 bylo podáno 2 342 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 2 013 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil, a to dokonce o 46 %. „Poměrně rychlé snižování počtu těchto návrhů signalizuje budoucí pokles počtu bankrotů obchodních společností,“ domnívá se analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Méně optimistický je vývoj u živnostníků. „Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů dosáhl v posledních 12 měsících výše 10 845, a to je o 3 916 návrhů více než v předcházejícím roce. Meziročně se počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů zvýšil o 57 %,“ vysvětlila Kameníčková.

Z hlediska hlavních odvětví bylo nejvíce bankrotů obchodních společností v lednu vyhlášeno ve stavebnictví a v obchodě a pohostinství (shodně po 23 bankrotech), žádný bankrot nebyl v tomto měsíci vyhlášen v zemědělství. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil u všech hlavních odvětví s výjimkou stavebnictví, které narostlo o 9 %. Zvýšení je patrné také u ostatních služeb, do kterých patří např. informační a telekomunikační činnosti, osobní služby, kulturní a rekreační činnosti, či zdravotnictví a vzdělávání, a to o 5 %. Největší pokles zaznamenalo zemědělství a doprava, skladování a cestovní kanceláře.

V lednu se na celkovém počtu bankrotů obchodních společností podílela nejvíce Praha (34 bankrotů, resp. 40 % z celkového počtu). S odstupem se pak za ní umístily dva kraje se shodnými 8 bankroty – Jihomoravský a Královéhradecký.

Osobní bankroty

V lednu bylo vyhlášeno 1 513 osobních bankrotů (o 261 více než v prosinci). Bylo podáno 1 439 návrhů na osobní bankrot (o 355 návrhů méně). Nižší počet návrhů na osobní bankrot v jednom měsíci se naposledy objevil v červenci roku 2011. V lednu vyhlásily soudy vyšší počet osobních bankrotů, než kolik obdržely návrhů, takže fronta návrhů čekajících na soudní vyřešení se zmenšila.

Za posledních 12 měsíců vyhlásily soudy 18 728 osobních bankrotů, což je o 289 méně než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 2 %. Soudy obdržely 21 703 návrhů na osobní bankrot, a to je o 4 295 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně počet návrhů na osobní bankrot poklesl o 17 %, což naznačuje postupné snižování počtu osobních bankrotů v následujících měsících.

V lednu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (214 bankrotů) a v Ústeckém kraji (194 bankrotů). Nejméně bankrotů bylo vyhlášeno na Vysočině (35 bankrotů) a ve Zlínském kraji (62 bankrotů).