Návrhů na bankrot obchodních společností bylo v září 139, nejméně od ledna 2008

10. 10. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

V září letošního roku bylo oproti předchozímu měsíci vyhlášeno méně bankrotů obchodních společností, naopak počet bankrotů živnostníků i osobních bankrotů vzrostl. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se ve srovnání se srpnem snížil, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů i počet návrhů na osobní bankrot se meziměsíčně zvýšil. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo nejméně od ledna 2008. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V září letošního roku bylo vyhlášeno 82 bankrotů obchodních společností, což je o 7 méně než v srpnu. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo 139, tedy o 10 méně než v předchozím měsíci. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v září vyhlášeno 645 (o 10 více než v srpnu), přičemž návrhů na ně bylo podáno 736 (o 46 více). „Od roku 2008 byl tak nízký počet návrhů na bankrot obchodních společností podán právě v lednu 2008. V případě návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se jedná o druhý nejnižší počet v letošním roce,“ komentuje data Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 22 %, zatímco u fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 20 %. Po odpočtu oddlužení činil potom meziroční nárůst 14 %.

V září bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (32) a dále s odstupem v Moravskoslezském a Zlínském kraji (po 8 bankrotech). Naopak žádný bankrot nebyl vyhlášen v Karlovarském kraji a kraji Vysočina a pouze jeden byl vyhlášen v Ústeckém kraji. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech krajích s výjimkou Jihočeského (+ 42 %) a Karlovarského (+ 12 %). K největšímu poklesu došlo v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina (shodně – 35 %).

Živnostníci v září nejvíce bankrotovali v Moravskoslezském kraji (102), naopak nejméně bankrotů zaznamenali ve Zlínském kraji (24 bankrotů) a v kraji Vysočina (25). V období od října roku 2014 do září roku 2015 bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (1 037 bankrotů) a ve Středočeském kraji (981 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (288 bankrotů) a ve Zlínském kraji (310 bankrotů).

Osobní bankroty

V září bylo vyhlášeno 1 330 osobních bankrotů, tedy o 63 bankrotů více než v srpnu. Zvýšil se také počet podaných návrhů na osobní bankrot, na 1 562 návrhů (+ 182). Přesto jde o třetí nejnižší počet návrhů na osobní bankrot za jeden měsíc v letošním roce.

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 16 818 osobních bankrotů, což je o 2 940 bankrotů méně než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů snížil o 15 % a v průměru bylo za jeden měsíc vyhlášeno 1 402 osobních bankrotů. V období od října roku 2014 do září roku 2015 bylo podáno 20 340 návrhů na osobní bankrot, což je o 3 683 návrhů méně než v předchozím období.

Z klesající dynamiky počtu návrhů na osobní bankrot lze usuzovat i na pokles počtu osobních bankrotů v nejbližší budoucnosti,“ dodává Věra Kameníčková.