Na Slovensku se daří lépe českým firmám, než slovenským

21. 1. 2015 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Sledované české firmy na Slovensku měly ve srovnání s průměrem slovenského trhu dvojnásobně vyšší tržby. Konkrétně české firmy dosahovaly tržeb v průměru 102 mil. Kč a slovenské firmy pouze necelou polovinu z toho, přibližně 47 mil. Kč. Mírně lepších výsledků dosáhly české firmy na Slovensku také v rentabilitě a v zadluženosti, přičemž dokázaly splácet své závazky rychleji, než ostatní firmy působící na slovenském trhu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Na Slovensku aktuálně působí celkem přibližně 12 000 slovenských firem s více než 50% českým vlastnictvím. České firmy na Slovensku, jejichž tržby překročily 5 milionů Kč/rok, dosáhly ve srovnání se společnostmi, které mají slovenského majitele, lepších hodnot sledovaných finančních ukazatelů.

Průměrný zisk sledovaných českých firem na Slovensku dosáhl úrovně 1,7 mil. Kč a byl tak o necelý milion vyšší než u firem slovenských, který činil 754 tis. Kč. „Hodnocení působení sledovaných českých firem na Slovensku ukázalo, že mají výrazně vyšších tržby a zisk a zároveň přibližně srovnatelnou výnosnost s ostatními slovenskými firmami. Výhodou pro české firmy působící na Slovensku je podle mého názoru zejména jejich know-how ve spojení s jejich dobrou znalostí slovenského podnikatelského prostředí,“ sdělil Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau a člen dozorčí rady Hospodářské komory České republiky.

TOP 5 českých firem na Slovensku

Z TOP 5 českých společností působících na slovenském trhu je první v pořadí firma ČEZ Slovensko, následovaná společnostmi SaZ INVEST, ŠKODA AUTO Slovensko, O2 Slovakia a CBG.

V žebříčku největších společností podle tržeb obecně figurují na Slovensku zejména české firmy zabývající se velkoobchodem a maloobchodem.