Mladí lidé do 30 let tvoří pouze necelou desetinu všech živnostníků

9. 1. 2017 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Nejvíce se živnostníků podniká ve věku od 41 do 50 let. Živnostenský list využívá v České republice pouze 129 tisíc lidí mladších 30 let. Podle dříve publikovaných dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF je přitom v České republice celkem 1,4 milionu aktivních živností. Mladí lidé tak tvoří pouze necelou desetinu všech podnikatelů s aktivní živností.  Většina živnostníků se věnuje drobnému podnikání s obratem do jednoho milionu korun. Největší počet živnostníků je v Praze, v Libereckém a v Moravskoslezském kraji.

V České republice využívá živnostenské oprávnění celkem 129 tisíc lidí ve věku do 30 let. Znamená to, že živnostenskému podnikání se věnuje pouze 8 % všech mladých lidí v tomto věku. Nejvíce se živnostenskému podnikání věnují lidé ve věku mezi 41 a 50 lety. Každý čtvrtý člověk v této věkové kategorii má aktivní živnostenský list. Podobné procento živnostníků je také mezi lidmi ve věku od 51 do 60 let. Konkrétně 22 %. Ve věkové kategorii lidí mezi 31 a 40 lety tvoří živnostníci 17 % populace a mezi lidmi staršími 60 let 11 % populace.

Lidé ve věku od 41 do 60 let tvoří také největší podíl mezi samotnými živnostníky, konkrétně celou polovinu. Další pětinu tvoří lidé starší 60 let, pětinu lidé od 31 do 40 let a pouze desetinu lidé mladší 30 let.

„Mladí lidé se do podnikání příliš nehrnou. Důvodů je více. Někteří v tomto věku ještě studují, věnují se  koníčkům, nebo mají malé děti, zatímco jiní sbírají zkušenosti v prvním zaměstnání. Pro mladé lidi jde o bezpečnější formu získávání pracovních zkušeností než podnikání. Proto se také do podnikání pouštějí častěji až poté, co získají určitou praxi ve výdělečné činnosti,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která analýzu dat provedla.

Muži živnostníci mají vyšší obrat a více zaměstnanců

Většina mužů i žen s živnostenským listem spadá do segmentu drobných živnostníků s malým ročním obratem. Nulový obrat vykazuje téměř polovina živnostníků a více než polovina živnostnic. Dalších 43 % mužů i žen, celkem 574 tisíc lidí, podniká s ročním obratem do jednoho milionu korun. Roční obrat vyšší než milion korun vykazuje každý desátý živnostník ale pouhá 4 % podnikajících žen.

Více než 90 % živnostníků a živnostnic podniká bez zaměstnanců. Pouze necelých 51 tisíc živnostníků a 20 tisíc živnostnic má zaměstnance, většinou od jednoho do pěti. Více než pět lidí potom zaměstnávají především muži, konkrétně jde 6 700 živnostníků a v rámci podnikání žen jich je jen 1 600.

Nejvyšší aktivita živnostenského podnikání je v Praze

Největší počet živnostníků je registrován v Praze, kde touto formou podniká přibližně 230 tisíc lidí. Praha má rovněž  nejvyšší podíl  živnostníků na počtu obyvatel. 25 % mužů a 13 %  žen žijících v Praze využívá  živnostenský list. Vysoká koncentrace aktivních živnostníků je také v Libereckém kraji, ve kterém tvoří živnostníci pětinu mužů a desetinu žen, a také ve Středočeském kraji,  ve kterém se  živnostníci podílejí 18 % na počtu mužů a 9 % na počtu žen. Naopak nejmenší procento obyvatel využívá živnostenský list na Vysočině (16 % z počtu mužů a 7 % z počtu žen), v Ústeckém kraji (15 % mužů a 7 % žen) a v Moravskoslezském kraji (14 % mužů a 7 % žen).

Graf 1: Podíl živnostníků mezi muži v jednotlivých krajích

Graf 2: Podíl živnostníků mezi ženami v jednotlivých krajích

Zdroj: www.informaceofirmach.cz