Meziroční propad základního kapitálu nových firem v ČR o 60 %

18. 11. 2014 – Tiskové zprávy
Zpět ke všem článkům

Rozdíl dosáhl 7,5 miliardy Kč – společnosti s ručením omezeným využily možnost nižšího základního vkladu, akciové společnosti více šetří

V prvním pololetí roku 2014 vzniklo 12 504 kapitálových společností, což je o 473 společností více, než během prvních 6 měsíců minulého roku. K výrazným změnám došlo především v kapitálové vybavenosti – ve sledovaném období roku 2013 nateklo do kapitálových společností více než 12,3 miliard Kč, v letošním roce to však bylo pouze 4,8 miliardy Kč. To představuje meziroční propad o více než 60 %. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející z dat portálu www.informaceofirmach.cz a z aplikace komplexních obchodních informací Cribis.

Počátek roku 2014 přinesl zjednodušení pro založení společností s ručením omezeným. I přesto však nedošlo k jejich výraznému nárůstu. Změny v Občanském zákoníku však zapříčinily vznik nových specifických typů společností, jako je například Sdružení, Organizační jednotky sdružení a Zájmová sdružení právnických osob. Během prvních 6 měsíců letošního roku tak vzniklo celkem 19 381 nových společností, což je o 5 200 společností více než v loňském roce během stejného období.

Základní kapitál nově založených společností

Srovnávaná období se liší především z hlediska kapitálové vybavenosti. Zatímco v prvním pololetí roku 2013 nateklo do kapitálových společností více než 12,3 miliard Kč, v letošním roce to bylo pouze 4,8 miliardy Kč, což představuje meziroční propad o více než 60 %.

K velkému rozdílu mezi loňským a letošním rokem přispěly jak společnosti s ručením omezeným, tak také akciovky. Počet nově založených akciových společností poklesl z 310 na 192, změnila se však také průměrná výše základního vkladu. Ta dosáhla v loňském roce téměř 18 milionů Kč, zatímco údaje za první pololetí letošního roku hovoří pouze o necelých 9 milionech. Oba faktory se potom odrazily v celkové sumě základního kapitálu, která během prvních 6 měsíců loňského roku byla jen okolo 1,7 miliard Kč, což představuje oproti roku 2013 pokles o téměř 70 %. Za první pololetí loňského roku totiž do akciovek nateklo více než 5,5 miliardy Kč.

Naproti tomu pokles celkové kapitálové vybavenosti nově vzniklých společností s ručením omezeným lze zcela jednoznačně přičíst na vrub novým podmínkám pro jejich založení, neboť jejich počet z roku na rok mírně vzrostl,“ vysvětluje Jan Cikler, projektový manažer aplikace Cribis a portálu www.informaceofirmach.cz.

Téměř dvě třetiny společností s ručením omezeným, založené v prvním pololetí roku 2014, měly základní kapitál nižší než 200 tisíc Kč. Naopak symbolickou jednokorunovou výši základního kapitálu využilo jen 8 % podnikatelů. Více než polovina společností s ručením omezeným vstupovala letos na trh se základním kapitálem do výše 50 tisíc Kč.

I přes větší volnost při zakládání s. r. o., kterou mají podnikatelé počínaje letošním rokem, bylo letos založeno nejvíce společností právě se základním kapitálem ve výši 200 tisíc Kč (32 %). Naopak společností s kapitálem vyšším než 200 tisíc byla pouhá 4 %, stejný podíl jako v loňském roce,“ dodal Jan Cikler. Průměrná výše základního kapitálu vloženého do společnosti s ručením omezeným dosáhla během prvního pololetí letošního roku 253 tisíc Kč, což je o více než 300 tisíc méně, než v loňském roce. Celková kapitálová vybavenost nově vzniklých společností s ručením omezeným poklesla z 6,8 miliard Kč v roce 2013 na 3,1 miliardy Kč.